سبد خرید
0
هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
اسناد تاریخی
به بهانه روز اسناد ملی ایران سراغ یکی از نیکان روزگار رفتیم، مردی که پلی بود بین پژوهشگران و اسناد تاریخی ایران. بانی تالیف صدها مقاله و کتاب در حوزه تاریخ ایران و آذربایجان. شاید اگر به رویای جوانی خود ...
صورت اداره گمرگ از محموله فرش های صادراتی آذربایجان در سال 1301 به مقصد ممالک متحده آمریکا، مملکت انگلیس، مملکت فراتسه، مملکت سویس، عثمانی و مملکت روسیه که جمعا 106 تخته فرش با کیفیت ابریشمی، پشم ثابت و پشم جوهردار ...
اعلان صادر شده توسط محمدعلی تربیت شهردار وقت تبریز در تاریخ 29 اردیبهشت 1307 جهت جلوگیری از شیوع امراض خطاب به توزیع کنندهای مواد غذایی تبریز
توسط
تومان