صاحب‌دیوان، پایـگاه خبــری و تحلیلی تاریخ و فـرهنگ ایران

پارس وی دی اس
شنبه, 5 اسفند, 1402
آرشیو
اخبار دسته بندی: آگهی دولتی
اداره کل صنعت و معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی در نظر دارد مناقصه امور خدماتی و تنظیفی و راننده های استجاری را از طریق سامانه www.setadiran.ir برگزار نماید برای اطلاع از متن کامل آگهی اینجا را مطالعه فرمایید.. . .
 رودخانه ها و مسيلها خانه سيل و مجاري طبيعي جريان هستند. با تصرف بستر و حريم ، مسيل را از خانه خويش منحرف و خود و ديگران را در معرض خطرات جاني و مالي جبران ناپذير قرار ندهيم   آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي   شركت. . .
« آگهي فراخوان مناقصه عمومي با ارزيابي کيفي – نوبت اول و دوم » شماره 2002001403000320 مورخ 25/11/1402  مندرج در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت شماره 295 سال 1402   شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي در نظر دارد عمليات مربوط به: اجرای عملیات شبکه جمع آوری فاضلاب آخمقیه. . .
مزایده 16 رقبه از املاک مازاد بانک سپه استان آذربایجانشرقی به شماره9 /1402/493 (نوبت اول) بانک سپه در نظر دارد املاک و مستغلات مازاد تحت اختیار خود واقع در استان آذربایجان شرقی به شرح جدول ذیل را از طریق مزایده سراسری، با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و بهره. . .
آگهي مناقصه عمومي شرکت برق منطقه ­ای آذربایجان در نظر دارد مناقصه مربوط به توسعه پستهای فوق توزیع (مسکن مهر- قوشچی- شورکند- اردبیل غربی)- را به صورت دو مرحله اي با ارزيابي کيفي را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان 2002001119000092 به آدرس الکترونیکی    www.setadiran.ir برگزار. . .
 آگهي مناقصات عمومي دو مرحله ای   رديف موضوع مناقصه شماره مناقصه شماره فراخوان در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت سپرده شركت درمناقصه (ريال) 1 خريد کنتور سه فاز مستقيم 10-100 طرح فهام 1 بدون قاب و فيوز 1402/108 2002005090000111 5.575.000.000 2 خريد کنتور سه فاز مستقيم 10-100 طرح فهام. . .
فراخوان: «نگهداری، راهبری، تعمیر، سرویس، تغییر و توسعه تأسیسات دانشگاه تبریز» مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی دانشگاه تبریز در نظر دارد فراخوان اجرای «نگهداری، راهبری، تعمیر، سرویس، تغییر و توسعه تأسیسات دانشگاه تبریز» توسط یکی از شرکت‌های دارای صلاحیت پیمانکاری معتبر حداقل رتبه 5 در رشته‌. . .
آگهي مناقصه عمومي شرکت برق منطقه ای آذربایجان درنظر دارد مناقصه ارائه انجام خدمات نظافت پستها و تشريفات و تنظيفات اداری و خدمات عمومي امور انتقال نيروی استان اردبيل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بشماره فراخوان 2002001119000087 به آدرس الکترونیکی www. setadiran . ir  برگزار نماید. مبلغ. . .
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی موضوع مناقصه: برون سپاری انجام خدمات (حجمی) پرسنلی و اپراتوری سامانه 121 و کنترل و نظارت فنی مورد نیاز امور دیسپاچینگ دستگاه مناقصه گزار و آدرس:  شركت توزيع نيروي برق تبريز  واقـع در  تبريز كوي وليعصر ، خيابان نظامي، اول خيابان قطران،. . .
آگهي مناقصه عمومي شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان در نظر دارد انجام خدمات اپراتوری در پستهای فوق توزیع و انتقال  تحت پوشش شرکت برق منطقه ای در سطح استان های آذربایجانشرقی ، آذربایجانغربی و اردبیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان 2002001119000091 به آدرس الکترونیکی www.setad. . .
پارس وی دی اس
یادداشت