صاحب‌دیوان، پایـگاه خبــری و تحلیلی تاریخ و فـرهنگ ایران

پارس وی دی اس
چهارشنبه, 9 خرداد, 1403

مناقصه مرمت و ساماندهی آثار میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان شرقی

مرمت و ساماندهی مجموعه باغ کمال تبریز

مرمت و ساماندهی پل 23دهنه (شهرچایی) میانه

تکمیل مرمت و ساماندهی ارک علیشاه (مسجد جامع علیشاه تبریز)

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

(نوبت اوّل)

اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان شرقی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه های زیر را از طریق مناقصه و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.  تاریخ انتشار مناقصه در سامانه از ساعت 18 مورخه  01/11/1402  می باشد.

لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و شرایط مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir  مراجعه و پس از تکمیل، اسناد و قیمت پیشنهادی خود را در سامانه مذکور ثبت نموده و علاوه بر آن پاکت «الف»  را  تحویل دبیرخانه اداره کل به آدرس:  تبریز – خیابان ارتش جنوبی – تقاطع خیابان مصلی – ساختمان مرکزی،  نمایند.

–  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه:  ساعت  14  روز       شنبه    مورخه  14/11/1402  می باشد.

–  مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:            ساعت  14   روز      شنبه    مورخه   28/11/1402   می باشد.

مبلغ تضمين شركت در مناقصه  فقط  به يكي از صورتهاي زير به دستگاه مناقصه‌گزار تسليم مي‌شود:

  1. رسيد بانكي واريز وجه به حساب شماره   4054026207565567           (بانك مركزي ایران)

( شناسه واریز         933113754113791205510000000003 )

1-1:  درج شماره حساب شبا  بنام شرکت و شماره تلفن همراه، بصورت دقیق و خوانا در پشت رسید بانکی، جهت استرداد  الزامی است و شرکت کنندگان باید بلافاصله جهت تأیید پرداخت خود با در دست داشتن فیش واریزی، به امور مالی اداره کل واقع در ساختمان مرکزی مراجعه نمایند.

  1. ضمانت‌نامه بانكي به نفع اداره کل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان آذربايجان شرقي، با کد اقتصادی: 411368646577  و شناسه ملی: 14000197620 و شماره شبا:  IR880100004054026207565567

2-1:  مدت اعتبار ضمانتنامه برابر با اعتبار پیشنهادها بوده و حداقل 3 ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها می باشد و براي 3 ماه ديگر نيز قابل تمديد مي‌باشد. بديهي‌است ضمانتنامه‌هاي بانكي بايد طبق فرم‌هاي مورد قبول تنظيم و بنام شركت باشد.

مدت زمان اجراي پروژه ها از تاریخ عقد قرارداد تا  3 ماه خواهد بود و پيمانكار متعهد مي‌گردد به محض عقد قرارداد نسبت به شروع كار اقدام نمايد.

پرداخت صورت وضعیتها بصورت نقدی و متناسب با تخصیص اعتبار، دریافتی از خزانه و پس از ارائه صورت وضعیت و اسناد مثبته به ذیحسابی خواهد بود.

ردیف پروژه شهرستان رشته نوع اعتبار برآورد اولیه به میلیون ریال تضمين شركت در مناقصه (ریال)
1 مرمت و ساماندهی مجموعه باغ کمال تبریز تبریز مرمت نقدی 500/31 000/000/575/1
2 مرمت و ساماندهی پل 23دهنه (شهرچایی) میانه میانه مرمت نقدی 000/17 000/000/850
3 تکمیل مرمت و ساماندهی ارک علیشاه (مسجد جامع علیشاه تبریز) تبریز مرمت نقدی 500/16 000/000/825

پيشنهادات واصله در تاريخ 30/11/1402  رأس ساعت  10  روز  دوشنبه  در محل دفتر امور پیمان اداره کل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان واقع در ساختمان مرکزی مفتوح خواهد شد و انتخاب برنده براساس بخشنامه شماره 158764/94 مورخ 13/7/94 (تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی) خواهد بود.

  بدیهی است ثبت نام اولیه مناقصه گران در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) جهت دریافت اسناد مناقصه الزامی بوده و هزینه چاپ آگهی بعهده برندگان مناقصه خواهد بود.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  35574381-041             مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه:  1456 و 57895789-021

دفتر ثبت نام استان تهران:  88969737 و 85193768-021       دفتر پشتیبانی استان آذربایجانشرقی:  35566977-041

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت (www.setadiran.ir) ، بخش « ثبت نام/ پروفایل» و « تأمین کننده/ مناقصه گر»  موجود است.

 روابط عمومی اداره کل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یادداشت