صاحب‌دیوان، پایـگاه خبــری و تحلیلی تاریخ و فـرهنگ ایران

پارس وی دی اس
پنجشنبه, 31 خرداد, 1403

مناقصه عمومی نهضت ملی مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای به شرح جدول ذیل را از پیمانکاران و سازندگان دارای گواهی صلاحیت در رشته مرتبط، با ارزیابی کیفی و ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید

آگهی فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده)یک مرحله ای

اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی(به نمایندگی از سازمان ملی زمین و مسکن) در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای به شرح جدول ذیل را از پیمانکاران و سازندگان دارای گواهی صلاحیت در رشته مرتبط، با ارزیابی کیفی و ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)به آدرسwww.setadiran.irانجام خواهدشد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

رديف شماره قطعه عنوان پروژه مجموع مساحت (مترمربع) ضوابط ساخت قطعات
1 1745/127 طرح نهضت ملي مسكن واقع در فاز 3 شهرك شيخ شهاب الدين 5050,37 طبق ضوابط موجود در  اسناد
2 44/2245/127 طرح نهضت ملي مسكن واقع در مابين فاز 3 و 4 شهرك شيخ شهاب الدين 2615,37 طبق ضوابط موجود در  اسناد
3 4454 / 20 طرح نهضت ملي واقع در كوي فرهنگيان 1937.25 طبق ضوابط موجود در  اسناد
4 127 / 4714 طرح نهضت ملي مسكن واقع در جنب حوزه علميه خواهران 2149.64 طبق ضوابط موجود در  اسناد

 

پیمانکاران واجد شرایط به شرح فوق می توانند از تاریخ نشر نوبت دوم آگهی به مدت هفت روز جهت اخذ اسناد مناقصه و سپس ارائه پیشنهاد قیمت به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس اینترنتی فوق الاشاره مراجعه فرمایند توضیح اینکه هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : به مدت هفت روز از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف : آدرس تبریز– سربالایی ولیعصر– دبیرخانه اداره کل راه و شهرسازی استان تلفن 04133691051-55

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 1456 – 021 دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768

 

اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یادداشت