صاحب‌دیوان، پایـگاه خبــری و تحلیلی تاریخ و فـرهنگ ایران

پارس وی دی اس
چهارشنبه, 9 خرداد, 1403

مناقصه عمومی خرید انواع رنگ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان شرقی

مناقصه عمومی خرید:1 -رنگ ترافیکی سرد( فام زرد 10درصد و فام سفید 90درصد) 102000 کیلو گرم -2- گلاسبید جهت استفاده در رنگ ترافیکی سرد 65000 کیلو گرم- 3-تینر جهت استفاده در رنگ ترافیکی سرد 12400 لیتر 4 رنگ دو جزئی با پودر2100کیلوگرم5-  رنگ صنعتی جهت رنگ آمیزی سطوح فلزی و بتنی 5000کیلو گرم – 6 تینر صنعتی 1000 لیتر

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

 سازمان : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان شرقی

 1- موضوع آگهی مناقصه عمومی خرید:1 -رنگ ترافیکی سرد( فام زرد 10درصد و فام سفید 90درصد) 102000 کیلو گرم -2- گلاسبید جهت استفاده در رنگ ترافیکی سرد 65000 کیلو گرم- 3-تینر جهت استفاده در رنگ ترافیکی سرد 12400 لیتر 4 رنگ دو جزئی با پودر2100کیلوگرم5-  رنگ صنعتی جهت رنگ آمیزی سطوح فلزی و بتنی 5000کیلو گرم – 6 تینر صنعتی 1000 لیتر

2 زمان انتشار اسناد در سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت : مورخه 02/11/140

3 – مهلت دریافت اسناد تا مورخه 08/11/1402 و مهلت تحویل اسناد تا مورخه 18/11/1402 و محل دریافت و ارسال اسناد و پیشنهادات قیمت فقط از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  می باشد

تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ساعت 11 مورخه 21/11/1402

4 برگزاری کلیه مراحل مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت امکان پذیر میباشد و تمامی پاکتهای الف و ب و ج بایستی از طریق بارگذاری در سامانه ارسال شود

5 برای کسب اطلاعات بیشتنر رجوع کنید به آدرس تبریز میدان راه آهن ساختمان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان شرقی اداره حریم و ایمنی راهها آقای شیری تلفن 4- 34457793-041 و آقای اکبریان09149151466

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یادداشت