صاحب‌دیوان، پایـگاه خبــری و تحلیلی تاریخ و فـرهنگ ایران

پارس وی دی اس
چهارشنبه, 9 خرداد, 1403

مناقصه تامين تجهيزات و نصب و راه اندازی جهت توسعه فيدرهای 20 کيلوولت

تامين تجهيزات و نصب و راه اندازی جهت توسعه فيدرهای   20 کيلوولت در پست 132 کيلوولت اشنويه

 

«سال مهار تورم ، رشد توليد»

 آگهي تجدید مناقصه عمومي

شرکت برق منطقه ای آذربایجان در نظر دارد مناقصه تامين تجهيزات و نصب و راه اندازی جهت توسعه فيدرهای   20 کيلوولت در پست 132 کيلوولت اشنويه را به صورت مناقصه عمومی يک مرحله ای همراه با ارزيابی کيفی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان 2002001119000073  آدرس الکترونیکی  setadiran  به مناقصه گر واجد شرایط واگذار  نماید.

مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : 1.438.974.415 بحروف (يک ميليارد و چهارصد و سی و هشت ميليون و نهصد و هفتاد و چهار هزار و چهارصد و پانزده ريال) بصورت ضمانتنامه بانكي و يا واريز نقدی بحساب شبا به شماره 110100004001106407144480 IR  نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامي بنام شركت برق منطقه اي آذربايجان

بهاي فروش اسناد مناقصه : 200.000 ریال (دویست هزارریال )

جدول زمانی انجام مناقصه
شروع فروش اسناد مناقصه از ساعت 8 صبح مورخ 24/10/1402
مهلت دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19 عصر مورخ 28/10/1402
مهلت بارگذاری پیشنهادات سامانه ستاد ایران تا ساعت 9 صبح مورخ 16/11/1402
بازگشایی پاکات ساعت 10 صبح مورخ 16/11/1402

جهت اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41934-021

جهت اخذ اطلاعات بيشتر به سايتهاي زير مراجعه و یا با شماره تلفن 3227 3107 -041 تماس حاصل فرمايند.

www.tavanir.org.ir       www.Iets.mporg.ir       www.azrec.co.ir      www.setadiran.ir

                                                                                                                     روابط عمومی شرکت برق منطقه اي آذربايجان

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یادداشت