صاحب‌دیوان، پایـگاه خبــری و تحلیلی تاریخ و فـرهنگ ایران

پارس وی دی اس
یکشنبه, 24 تیر, 1403

مناقصه انجام خدمات نظافت پستها و تشريفات و تنظيفات اداری و خدمات عمومي شرکت برق منطقه ای آذربایجان

مناقصه ارائه انجام خدمات نظافت پستها و تشريفات و تنظيفات اداری و خدمات عمومي امور انتقال نيروی استان اردبيل

آگهي مناقصه عمومي

شرکت برق منطقه ای آذربایجان درنظر دارد مناقصه ارائه انجام خدمات نظافت پستها و تشريفات و تنظيفات اداری و خدمات عمومي امور انتقال نيروی استان اردبيل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بشماره فراخوان 2002001119000087 به آدرس الکترونیکی www. setadiran . ir  برگزار نماید.

مبلغ تضمين شرکت در مناقصه: 4.500.000.000 ريال بحروف (چهار ميليارد و پانصد ميليون ريال) بصورت ضمانتنامه بانكي و يا واريز نقدی بحساب سيبا به شماره30100004001106406376190 IR نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامي بنام شركت برق منطقه اي آذربايجان

بهاي فروش اسناد : 200.000 ریال (دویست هزار ریال)

جدول زمانی انجام مناقصه
شروع فروش اسناد از ساعت 8 صبح مورخ   18/11/1402
مهلت دریافت اسناد تا ساعت 19 عصر مورخ  26/11/1402
مهلت بارگذاری پیشنهادات در سامانه ستاد تا ساعت 12 ظهر مورخ  16/12/1402
بازگشایی پاکات ساعت 13 ظهر مورخ     16/12/1402

جهت اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41934-021

جهت اخذ اطلاعات بيشتر به سايتهاي زير مراجعه و یا با شماره تلفن 31073228-041 تماس حاصل فرمايند .

www.tavanir.org.ir        www.Iets.mporg.ir     www.azrec.co.ir      www.setadiran.ir

 روابط عمومی شرکت برق منطقه اي آذربايجان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یادداشت