صاحب‌دیوان، پایـگاه خبــری و تحلیلی تاریخ و فـرهنگ ایران

پارس وی دی اس
چهارشنبه, 9 خرداد, 1403

مناقصه انجام امورنظافتی و خدماتی ، نگهداری فضای سبز ، امورآبدارخانه ، حفاظتی ، خدماتی

سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی درنظردارد مناقصه با مشخصات ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . لذا کلیه اشخاص حقوقی ( شرکت ها ) که موضوع اصلی فعالیت آنها با موضوع مناقصه مطابقت داشته و صلاحیت آنها از سوی وزارت کار و امور اجتماعی تایید و جزء فهرست مربوطه ابلاغ گردیده است . می توانند در مناقصه شرکت نمایند .

بسمه تعالی

                     شماره : 2002030017000043/ستاد/ آ /مناقصه

 (( آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای))

تاریخ انتشار : نوبت اول در تاریخ 23/10/1402   و نوبت دوم در تاریخ 24/10/1402

سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی درنظردارد مناقصه با مشخصات ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . لذا کلیه اشخاص حقوقی ( شرکت ها ) که موضوع اصلی فعالیت آنها با موضوع مناقصه مطابقت داشته و صلاحیت آنها از سوی وزارت کار و امور اجتماعی تایید و جزء فهرست مربوطه ابلاغ گردیده است . می توانند در مناقصه شرکت نمایند .

کلیه مراحل برگزاری مناقصه شامل دریافت اسناد مناقصه ، ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد؛ لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی به منظور شرکت در مناقصه را محقق سازند .

1-موضوع و نوع عملیات مناقصه : انجام امورنظافتی و خدماتی ، نگهداری فضای سبز ، امورآبدارخانه ، حفاظتی ، خدماتی و سرایداری در ساختمان ها و فضاهای اداری ستاد مرکزاستان ؛ مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی شهرستان ها .

2- محل اجرای پروژه : ستاد مرکز استان ، مدیریت و مراکز جهادکشاورزی شهرستانهای استان آذربایجان شرقی .

3- کارفرما : سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی .

4- دستگاه نظارت : مدیریت اموراداری، رفاه و پشتیبانی .

5 – نوع و مبلغ تضمین : مناقصه گران بایستی وفق “آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659/ﻫ -22/09/1394مصوب هیأت محترم وزیران”برای شرکت درفرآیندارجاع کار(شرکت درمناقصه) ضمانت نامه معتبربه مبلغ7050 میلیون ریال تهیه و ضمن بارگذاری تصویر آن در سامانه ستاد ، اصل ضمانت نامه (پاکت الف ) خود را حداکثر تا آخرین مهلت روز تعیین شده برای بارگذاری ( موضوع ردیف 8 )  به نشانی : تبریز – خیابان آزادی – حدفاصل میدان جهاد و چهارراه لاله – ساختمان شماره یک سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی – اداره امور پیمانها و قراردادها – اتاق 230 بصورت فیزیکی تحویل نمایند .

6- تاریخ انتشار آگهی در سامانه ستاد : راس ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 24/10/1402 می باشد .

7- آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد : حداکثر تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 30/10/1402.

8- آخرین مهلت زمانی ارائه ( آپلود ) پیشنهاد توسط مناقصه گران از طریق سامانه ستاد : مناقصه گران بایستی کلیه اسناد مناقصه ( پاکتهای الف ، ب ، ج ) را حداکثر تاساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 11/11/1402 درسامانه ستاد بارگذاری ( آپلود ) نموده و درمناقصه شرکت نمایند .

9– زمان گشایش پیشنهادها : پیشنهادهای مالی مناقصه گرانی که از طریق سامانه ستاد اسناد خود را بارگذاری و در مناقصه شرکت نموده اند ؛ درساعت 10:00 صبح روز شنبه مورخ 14/11/1402دراتاق جلسه سازمان (شماره 439 ) گشایش خواهد یافت و مناقصه گران ویا نمایندگان آنها بادردست داشتن معرفی نامه کتبی می توانند در هنگام گشایش پیشنهادها درجلسه حضور داشته باشند.

10– پیمانکاران می توانندجهت کسب اطلاعات بیشترباشماره تلفن 34494219– 041(آقای مهندس شکورامیری)تماس حاصل نمایند.

 

کمیسیون مناقصات سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یادداشت