صاحب‌دیوان، پایـگاه خبــری و تحلیلی تاریخ و فـرهنگ ایران

پارس وی دی اس
یکشنبه, 24 تیر, 1403

مناقصه اجرای عملیات شبکه جمع آوری فاضلاب آخمقیه و پارک چشم انداز تبریز

عمليات مربوط به اجرای عملیات شبکه جمع آوری فاضلاب آخمقیه و پارک چشم انداز و مناطق باقیمانده ومتفرقه شهر تبریز را از محل اعتبارات غیرعمرانی و با مشخصات ذيل به روش مناقصه با ارزيابي کيفي

« آگهي فراخوان مناقصه عمومي با ارزيابي کيفي – نوبت اول و دوم »

شماره 2002001403000320 مورخ 25/11/1402  مندرج در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت

شماره 295 سال 1402

 

شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي در نظر دارد عمليات مربوط به: اجرای عملیات شبکه جمع آوری فاضلاب آخمقیه و پارک چشم انداز و مناطق باقیمانده ومتفرقه شهر تبریز را از محل اعتبارات غیرعمرانی و با مشخصات ذيل به روش مناقصه (عمومي) با ارزيابي کيفي را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir به پيمانکاران داراي صلاحيت واگذار نمايد  .

مشخصات پروژه :

الف مبلغ برآورد اوليه : 184145170575 ریال

ب مبلغ تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار : 9207258528  ريال

ج محل اجراي كار : تبریز

د رشته و گروه پيمانكار : آب

هـ مدت اجراي كار : 12 ماه

و دستگاه نظارت : مهندسین مشاور فراز آب

ز- محل اعتبار : غیرعمرانی

ح پيشنهاده دهنده حائز حداقل امتياز ارزيابي کيفي لازم جهت شرکت در مناقصه مکلف است معادل مبلغ سپرده ،‌تضمين هاي معتبر تسليم يا مبلغ مذکور را به حساب بانکي شرکت واريز و حسب مفاد اسناد مناقصه ضمانتنامه يا رسيد واريز وجه را بصورت اصل در وقت مقرر در اسناد به کارفرما تسليم نمايد . به پيشنهادهاي فـــاقد سپرده  ، سپرده هاي مخدوش ، سپرده هاي کمتر از ميزان مقرر ، چک و نظاير آن ترتيب اثر نخواهد شد . لازم به ذکر است که هزينه آگهي مناقصه بعهده برنده مناقصه مي باشد  .

آدرس سايت اينترنت :‌ www.abfaazarbaijan.ir

مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 19 مورخه 7/12/1402

مهلت ارسال پاسخ به اسناد:تا ساعت 8 صبح مورخه 22/12/1402

 

  شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یادداشت