صاحب‌دیوان، پایـگاه خبــری و تحلیلی تاریخ و فـرهنگ ایران

پارس وی دی اس
یکشنبه, 24 تیر, 1403

مزایده 16 رقبه از املاک مازاد بانک سپه استان آذربایجانشرقی

بانک سپه در نظر دارد املاک و مستغلات مازاد تحت اختیار خود واقع در استان آذربایجان شرقی به شرح جدول ذیل را بفروش رساند.

مزایده 16 رقبه از املاک مازاد بانک سپه استان آذربایجانشرقی به شماره9 /1402/493 (نوبت اول)

بانک سپه در نظر دارد املاک و مستغلات مازاد تحت اختیار خود واقع در استان آذربایجان شرقی به شرح جدول ذیل را از طریق مزایده سراسری، با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی الکترونیکی WWW.SETADIRAN.IR و با شماره مزایده 2002090422000010 به صورت الکترونیکی به فروش برساند .

تاریخ انتشار مزایده در سامانه ستاد: ساعت 8 صبح روز سه شنبه به تاریخ 24/11/1402 تا روز چهار شنبه به تاریخ 09/12/1402 ساعت 19

آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده : تا ساعت 19 روز یکشنبه  به تاریخ 29/11/1402

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد: تا ساعت 19 روز چهارشنبه  به تاریخ 09/12/1402

تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهادی: ساعت 10 روز پنجشنبه  به تاریخ 10/12/1402

تاریخ اعلام برنده : ساعت 13 روز شنبه  به تاریخ 12/12/1402

مهلت بازدید: از ساعت 9 صبح روز سه شنبه به تاریخ 24/11/1402 لغایت ساعت 14 روز سه شنبه  به تاریخ 08/12/1402 (بازدید همه روزه به جز پنج شنبه ها و ایام تعطیل مقدور می باشد).

نحوه فروش: نقد و یا نقد و اقساط

تاریخ و نام روزنامه درج آگهی نوبت اول:  روزنامه استانی ……………….. در تاریخ 24/11/1402

توجه: لطفاً به اصلاحات احتمالی مزایده که در سامانه ستاد و  نوبت دوم آگهی در تاریخ 28/11/1402 در روزنامه سراسری جام جم اطلاع رسانی خواهد شد توجه فرمائید .

توضیحات و شرایط:

متقاضیان جهت کسب اطلاع از جزئیات املاک و با توجه به توضیحات مندرج در شرایط مزایده می توانند هماهنگی های لازم را به عمل آورند.

شرکت در مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت «ستاد» می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکانپذیر می باشد.

علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) با دفتر ثبت نام سامانه ستاد به شماره تلفن 1456 تماس و یا به آدرس اینترنتی WWW.SETADIRAN.IR مراجعه نمایند. کلیه اطلاعات املاک و مستغلات شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعلان عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.

مهلت زمان واریز وجه حداکثر 20 روز از تاریخ ابلاغ مصوبه بوده و کلیه هزینه های تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ بر عهده خریداران خواهد بود

مدیریت شعب منطقه آذربایجان شرقی

لیست املاک مزایده شماره 2002090422000010

 

ردیف مدیریت شعب منطقه آدرس شماره  پلاک ثبتی نوع ملک نوع کاربری عرصه اعیان سهم بانک وضعیت ملک قیمت پایه کارشناسی

 (ریال)

نحوه فروش به پیشنهاد منطقه

(نقدی/شرایط اقساط)

 

 

تخلیه /عدم تخلیه

توضیحات

 

1 آذربایجان شرقی تبریز – بلوار استاد شهریار خیابان گلکار 18 متری وصال پشت بیمارستان امام سجاد یک فرعی از 3954 اصلی ساختمان مسکونی 4066.4 28099 148 سهم از 960 سهم ششدانگ تملیکی 406.498.341.660 نقد  

عدم تخلیه

ارزش ششدانگ ملک مبلغ 2.636.746.000.000 ریال می باشد و ارزش 148 سهم مشاع از 960 سهم ششدانگ برابربا مبلغ  406.498.341.660 ریال و  ساختمان نیمه کاره و  اقدامات و هزینه های مربوط به تخلیه برعهده خریدار می باشد . انتقال سند بصورت وکالتی/ سایر موارد انجام می پذیرد .
2 آذربایجان شرقی مراغه – خیابان خواجه نصیر شمالی جنب قنادی پاپا بن بست سهند کاشی 57/1 27 فرعی از 148 اصلی ساختمان مسکونی 120 228 ششدانگ تملیکی 55.140.000.000 نقد و یا 10 درصد  نقد ، 90 درصد در قالب قرارداد اجاره بشرط تملیک با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار عدم تخلیه ساختمان احداثی در سه طبقه شامل زیرزمین مسکونی و طبقه همکف و اول مسکونی بانضمام پارکینگ و انباری  وکلیه اقدامات و هزینه های مربوط به تخلیه بر عهده خریدار می باشد و  انتقال سند بصورت وکالتی/ سایر موارد انجام می پذیرد .
3 آذربایجان شرقی سراب خیابان مطهری محل سابق بانک سپه شعبه مطهری سراب جزء پلاک ثبتی فرعی 1 از 1564 اصلی مغازه تجاری * 98.08 ششدانگ سرقفلی 125.000.000.000 نقد  

تخلیه

 

فقط سرقفلی ملک بفروش می رسد و کلیه هزینه های مربوط به رضایت ارباب بر عهده خریدار می باشد. انتقال سند بصورت وکالتی/ سایر موارد انجام می پذیرد .
4 آذربایجان شرقی تبریز مابین سه راه امین و باغ گلستان خیابان محققی غربی محل سابق شعبه بانک سپه 12 فرعی از 1111 اصلی  

ساختمان

 

تجاری و مسکونی 236.40 709.2 ششدانگ عرصه و اعیان ملکی 368.272.500.000 نقد و یا 10درصد  نقد ، 90 درصد در قالب قرارداد اجاره بشرط تملیک با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار  

تخلیه

 

اعیان ملک بصورت سه طبقه مشتمل بر زیرزمین مسکونی و طبقه همکف تجاری و راهرو و طبقه اول مسکونی هر کدام طبق پایانکار بمساحت 242.50 متر مربع و جمعا بمساحت 727.50 متر مربع می باشد و برابر نظریه کارشناسی 709.2 متر مربع می باشد .  با وضع موجود به فروش می رسد .برابر نظر کارشناسی ضلع غربی نیاز به اصلاح دارد  انتقال سند بصورت وکالتی/ سایر موارد انجام می پذیرد.
5 آذربایجان شرقی تبریز  چهارراه قطران ( کوره باشی ) سومین مغازه  از سمت بانک سپه به سمت میدان قونقا جنب فروشگاه آذر استیل جزء پلاک ثبتی 8823/6 مغازه تجاری . 63.35 سرقفلی سرقفلی 120.000.000.000 نقد تخلیه

 

 

یکباب مغازه به مساحت مفید 5/41 مترمربع دارای بالکن به مساحت 25/12 مترمربع و بانضمام زیرزمین به مساحت مفید 60/9 مترمربع ورضایت ارباب بر عهده خریدار می باشد و انتقال سند بصورت وکالتی/ سایر موارد انجام می پذیرد .
5 آذربایجان شرقی اهر  جاده سربازخانه تالار ابریشم  طبقه یک فرعی 190 از 5172 اصلی آپارتمان مسکونی قدرالسهم 236.71 ششدانگ تملیکی

 

44.974.900.000 نقد و یا 10 درصد  نقد ، 90 درصد در قالب قرارداد اجاره بشرط تملیک با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار  

عدم تخلیه

شش دانگ دارای سند انتقال اجرایی متعلق به بانک بوده وهزینه و اقدامات مربوط به  تخلیه بر عهده خریدار می باشد. انتقال سند بصورت وکالتی/ سایر موارد انجام می پذیرد .
7 آذربایجان شرقی مرند خیابان شمس تبریزی بن بست اول پلاک 21 فرعی 17 از 2209 اصلی آپارتمان مسکونی قدرالسهم 119.81 چهار و نیم دانگ تملیکی 20.038.222.000 نقد  

عدم تخلیه

چهار دانگ و نیم متعلق به بانک بر اساس سند انتقال اجرایی  بوده و اقدامات و هزینه های مربوط به تخلیه بر عهده خریدار است. انتقال سند بصورت وکالتی/ سایر موارد انجام می پذیرد .
8 آذربایجان شرقی مرند- خیابان سردار ملی کوچه گلزار پلاک 43 3فرعی از 2141 اصلی ساختمان مسکونی 143.18 235 ششدانگ تملیکی 35.180.000.000 نقد  

عدم تخلیه

شش دانگ دارای سند انتقال اجرایی متعلق به بانک بوده وهزینه و اقدامات مربوط به  تخلیه بر عهده خریدار می باشد. انتقال سند بصورت وکالتی/ سایر موارد انجام می پذیرد .
9 آذربایجان شرقی مرند – 16 متری بهار باغ سلمان زاده کوچه صفا پلاک 9 110 فرعی از 2900 اصلی ساختمان مسکونی 116.17 100 ششدانگ تملیکی 24.500.000.000 نقد و یا 10 درصد  نقد ، 90 درصد در قالب قرارداد اجاره بشرط تملیک با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار  

عدم تخلیه

ششدانگ ملک تملیکی و کلیه اقدامات و هزینه های مربوط به تخلیه بر عهده خریدار می باشد. انتقال سند بصورت وکالتی/ سایر موارد انجام می پذیرد .
10 آذربایجان شرقی شبستر خ امام خمینی غربی روبروی بانک رفاه محل شعبه بانک انصار سابق فرعی 13097 از 51 اصلی ساختمان  

تجاری

 

قدرالسهم 234.07 ششدانگ ملکی 230.000.000.000 نقد و یا 10 درصد  نقد ، 90 درصد در قالب قرارداد اجاره بشرط تملیک با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار  

تخلیه

ششدانگ عرصه و اعیان و تخلیه می باشد. ملک بصورت یکباب مغازه با بالکن می باشد که حدود 21.72 متر مربع  بالکن و همکف 212.35 مترمربع می باشد . انتقال سند بصورت وکالتی/ سایر موارد انجام می پذیرد .
11 آذربایجان شرقی تبریز – آخر خیابان طالقانی – کوچه ایرانکار سوم – پلاک 121 236 فرعی از 8987 اصلی ساختمان مسکونی 93.67 166 68 سهم از 96 سهم ششدانگ تملیکی 15.300.000.000 نقد عدم تخلیه

 

 

ملک تملیکی و 68 سهم از 96 سهم ششدانگ متعلق به بانک می باشد  و کلیه هزینه ها و اقدامات مربوط به تخلیه بر عهده خریدار می باشد . انتقال سند بصورت وکالتی/ سایر موارد انجام می پذیرد .
12 آذربایجان شرقی مرند – دیزج یکان – جاده خوی بازرگان سه راهی پادگان 3507 فرعی از 49 اصلی ساختمان کارگاهی 104.75 121.75  68سهم از 96 سهم تملیکی 37.840.937.000 نقد  

عدم تخلیه

68 سهم مشاع از 96 سهم شش دانگ متعلق به بانک می باشد و کلیه هزینه ها و اقدامات مربوط به تخلیه بر عهده خریدار می باشد. انتقال سند بصورت وکالتی/ سایر موارد انجام می پذیرد .
13 آذربایجان شرقی هادیشهر – خیابان امام خمینی روبروی سپاه ( محل شعبه بانک انصار سابق ) 6133 فرعی از 15  اصلی ساختمان تجاری / مسکونی 103.03 204 ششدانگ ملکی 75.000.000.000 نقد  

تخلیه

ملک بصورت همکف با کاربری تجاری به متراژ 102 مترمربع و یک طبقه بالای آن با کاربری مسکونی به متراژ 102 مترمربع می باشد. توضیح اینکه ملک از سمت خیابان امام5/2  متر و از سمت کوچه 2 متر عقب روی دارد که به زمان اجرای طرح موکول شده است. انتقال سند بصورت وکالتی/ سایر موارد انجام می پذیرد .
14 آذربایجان شرقی تبریز – خیابان امام خمینی – مابین باغ گلستان و چهارراه شریعتی روبروی سینمای آزادی ساختمان والی 4 فرعی از 820 اصلی ساختمان تجاری 180.89 264.7 ششدانگ ملکی 390.000.000.000 نقد و یا 10 درصد  نقد ، 90 درصد در قالب قرارداد اجاره بشرط تملیک با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار  

تخلیه

ملک بصورت یکباب مغازه در همکف بمساحت 180.89 مترمربع و دارای بالکن بمساحت 83.81 مترمربع می باشد. و ملک با وضع موجود به فروش می رسد .انتقال سند بصورت وکالتی/ سایر موارد انجام می پذیرد .
15 آذربایجان شرقی تبریز  خیابان امام خمینی روبروی مسجد کبود محل سابق شعبه کبود قوامین 732 و 756 اصلی ساختمان تجاری 107 387 ششدانگ ملکی 330.000.000.000 نقد و یا 10 درصد  نقد ، 90 درصد در قالب قرارداد اجاره بشرط تملیک با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار  

تخلیه

 

ساختمان تجاری و محل سابق شعبه مسجد کبود قوامین بوده و مشتمل بر زیرزمین به مساحت 107 متربع و همکف به مساحت 107 مترمربع و طبقه اول بمساحت 107 مترمربع و نیم طبقه بالای آن به مساحت 66 مترمربع و انتقال سند بصورت وکالتی/ سایر موارد انجام می پذیرد . با وضع موجود به فروش می رسد
16 ذربایجان شرقی شبستر- خیابان باهنر کوچه حمام ساختمان محنتی 13518/51 و 13516/51 ساختمان تجاری قدرالسهم 461.68 ششدانگ ملکی 295.185.000.000 نقد و یا 10 درصد  نقد ، 90 درصد در قالب قرارداد اجاره بشرط تملیک با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار  

تخلیه

ساختمان تجاری شامل زیرزمین تجاری به مساحت 237.85 مترمربع و طبقه همکف تجاری به مساحت 223.3 مترمربع بانضمام پارکینگ و انتقال سند بصورت وکالتی/ سایر موارد انجام می پذیرد .

   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یادداشت