صاحب‌دیوان، پایـگاه خبــری و تحلیلی تاریخ و فـرهنگ ایران

پارس وی دی اس
چهارشنبه, 9 خرداد, 1403

مزایده استفاده از آب مخزن سد اردلان سراب جهت پرورش و صید ماهیان پرورشی

شركت آب منطقه اي آذربايجان شرقي در نظر دارد مزایده صدور اذن استفاده از آب مخزن سد اردلان سراب جهت پرورش و صید ماهیان پرورشی به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرایط كه داراي معرفي نامه از دفتر امور شیلات وآبزيان سازمان جهاد كشاورزي مي باشند به مدت چهار سال طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  و در دو مورد (دو سد) با شماره مزایده (شماره سیستمی) 5002001186000016  صورت الکترونیکی برگزار نماید.

منابع آب محدود است ، در مصرف آن صرفه جویی کنیم

آگهي مزايده

الف ) مزايده گزار : شركت آب منطقه اي آذربايجان شرقي

ب) موضوع مزايده : شركت آب منطقه اي آذربايجان شرقي در نظر دارد مزایده صدور اذن استفاده از آب مخزن سد اردلان سراب جهت پرورش و صید ماهیان پرورشی به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرایط كه داراي معرفي نامه از دفتر امور شیلات وآبزيان سازمان جهاد كشاورزي مي باشند به مدت چهار سال طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  و در دو مورد (دو سد) با شماره مزایده (شماره سیستمی) 5002001186000016  صورت الکترونیکی برگزار نماید.

ج) نوع و مبلغ تضمين شركت در مزايده به شرح جدول ذیل می باشد.

ردیف شماره مورد در سامانه ستاد ایران نام سد گونه پرورشی توان تولید سالیانه  (کیلوگرم) مبلغ تضمین (ریال)
1 5102001186000042 اردلان سراب گرم آبی 20000 260،000،000

که باید ضمن درج و بارگذاری تصویر آن در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اصل آن نیز  بصورت فیزیکی  در پاکت الف (لاک و مهرشده) و به یکی از شكل هاي ذيل تهیه و ارائه گردد.

1- رسيد بانكي واريز نقدی به حساب IR 830100004001116206376803 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت های دولتی آب منطقه ای آذربایجان شرقی.

2- ضمانت نامه بانكي                         (هر دو مورد به نام متقاضي و به نفع شركت آب منطقه اي آذربايجان شرقي باشد.)

د) قيمت پايه كارشناسي موضوع مزايده برای  برای چهار سال به شرح جدول ذیل می باشد.

ردیف شماره مورد در سامانه ستاد ایران نام سد گونه پرورشی توان تولید سالیانه  (کیلوگرم) قیمت پایه کارشناسی برای چهار سال (ریال)
1 5102001186000042 اردلان سراب گرمآبی 20000 5،186،000،000

هـ)محل،زمان و مهلت دريافت اسناد، محل تحويل و گشايش پيشنهادها:

کليه اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرایط كه داراي معرفي نامه از دفتر امور شیلات وآبزيان سازمان جهاد كشاورزي می باشند باید در سامانه ستاد ایران  ثبت نام نموده و گواهی امضای الکترونیکی (توکن) دریافت نمایند. ثبت نام کنندگان در سامانه مذکور با پرداخت مبلغ 500000 ريال از طریق سامانه(واريز به حساب IR 440100004001116204020890) پس از درج آگهی نوبت دوم به سامانه ستاد ایران مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند(زمان انتشار در سایت از تاریخ  27/10/1402 می باشد و مهلت دریافت اسناد مزایده در سامانه ستاد ایران  درج شده است)

  ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی است:

1- برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ، ارائه تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارائه اسناد و مدارک خواسته شده در مزایده ، ارائه پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات و قیمت پیشنهادی، اعلام به برنده، واریز وجه  و سایر موارد مربوطه از این طریق امکان پذیر می باشد.

2- پیشنهاد می گردد شرکت کنندگان قبل از ارائه پیشنهاد قیمت از موضوع مزایده بازدید نمایند.

3- علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) به دفاتر منتخب پیشخوان دولت در سراسر ایران مراجعه نمایند.(لیست دفاتر منتخب در سامانه ستاد ایران درج شده است).شماره تماس مرکز راهبری و پشتیبانی سامانه:  41934 – 021 می باشد.

4- – قیمت پیشنهادی و مدارک و اسناد درخواستی و تضمین شرکت در مزایده که در دو مورد(دو سد) و برای هر مورد(برای هر سد) بصورت مجزا می باشد باید در سامانه درج و بارگزاری شود. پيشنهادهاي ارائه شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و کلیه اسناد و مدارک شرکت کنندگان در مزایده در ساعت 11 صبح روز  چهارشنبه  تاریخ 18/11/1402 در اتاق كميسيون به نشانی تبریز- بلوار29 بهمن- شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی- ساختمان شماره 3  از طریق سامانه گشايش و رسيدگي خواهد شد.تلفن  33382527- 041و   33382560- 041

5- شركت كنندگان در مزایده علاوه بر تکمیل و بارگذاری کلیه مدارک مربوط به پاکت الف (تضمین شرکت در مزایده ) و نیز بارگذاری کلیه مدارک و اسناد خواسته شده جهت شرکت در مزایده و درج قیمت پیشنهادی در سامانه ستاد ایران (www.setadiran.ir)  تا ساعت و تاریخ مندرج به شرح  زیر ، باید اصل تضمین شرکت در مزایده (پاکت الف) را  نیز بصورت فیزیکی و لاک و مهر شده (با ذکر عنوان مزایده،نام شرکت، نشاني، شماره تلفن و پاکت الف) و پس از  مهر/ اثرانگشت و امضا  تا ساعت 10 صبح روز چهارشنبه  تاریخ 18/11/1402 به نشانی تبريز- بلوار 29 بهمن- شركت آب منطقه اي آذربايجان شرقي –  دفتر حراست  شركت تحویل نمایند.(بدیهی است ملاک قبولی پیشنهادهای مزایده گران ، بارگذاری کلیه مدارک در سامانه ستاد ایران(www.setadiran.ir)  می باشد).

* متن آگهي در سایت های         www.azarwater.ir و     http://iets.mporg.ir  و  www.setadiran.ir      درج شده است.

 

روابط عمومي شرکت آب منطقه اي آذربايجان شرقي

 

 

نوبت اول 25/10      نوبت دوم 26/10

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یادداشت