صاحب‌دیوان، پایـگاه خبــری و تحلیلی تاریخ و فـرهنگ ایران

پارس وی دی اس
یکشنبه, 24 تیر, 1403

عمليات اجرايي بازگشائی، ساماندهی و رفع تصرفات رودخانه های شهرستانهای تبریز و بناب

شركت آب منطقه ‎اي آذربايجان شرقي در نظر دارد پروژه عمليات اجرايي بازگشائی، ساماندهی و رفع تصرفات رودخانه های شهرستانهای تبریز و بناب را از طريق مناقصه به شركت واجد شرايط و صلاحيت دار واگذار نمايد.

 رودخانه ها و مسيلها خانه سيل و مجاري طبيعي جريان هستند. با تصرف بستر و حريم ، مسيل را از خانه خويش منحرف و خود و ديگران را در معرض خطرات جاني و مالي جبران ناپذير قرار ندهيم

 

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي

  شركت آب منطقه ‎اي آذربايجان شرقي در نظر دارد پروژه اي با اطلاعات عمومي مشروحه ذيل را از طريق مناقصه به شركت واجد شرايط و صلاحيت دار واگذار نمايد.

1-      كارفرما: شركت آب منطقه‎ اي آذربايجان شرقي

2-      دستگاه نظارت: مشاور منتخب کارفرما

3-      عنوان پروژه: عمليات اجرايي بازگشائی، ساماندهی و رفع تصرفات رودخانه های شهرستانهای تبریز و بناب (ارتش دره سی تبریز و چاوان چای بناب و سرشاخه های آنها)

مشخصات كلي پروژه:

ü      بریدن درختان و ریشه کن کردن آنها

ü      عملیات خاکبرداری و پی کنی در زمینهای خاکی، لجنی و سنگی

ü      تخریب انواع بتن و و بنایی های سنگی و آجری

ü      رگلاژ و تسطیح بستر رودخانه ها و شیروانی دایکهای احداثی

4-      محل اجرا: استان آذربايجان شرقي-  شهرستانهای تبریز و بناب

5-      برآورد هزينة اجراي كار: حدود 121 میلیارد ريال بر اساس فهارس بهاي پايه هاي سال 1402 محل تامین اعتبار از محل اعتبارات عمرانی بوده و کلیه پرداختها به صورت نقدی می باشد. لازم به ذکر است در صورت تخصیص اعتبارات به صورت اسناد خزانه اسلامی، پیمانکار حق هرگونه اعتراض را از خود سلب مینماید.

6-      مدت اجراي كار: 12 ماه شمسي

7-      رشتة كاري مورد نظر : با توجه به برآورد اولیه ، مناقصه گران بایستی  بر اساس مشخصات درج شده در سامانه عوامل نظام فنی و اجرایی کشور (ساجار)دارای ظرفیت خالی از نظر تعداد کار و ظرفیت آزاد ریالی در رشته آب باشد.

8-        مهلت خريد اسناد : مطابق تاریخهای مندرج در سامانه و حداقل یک هفته پس از چاپ آگهي نوبت دوم (چاپ آگهی نوبت دوم به فاصله سه  روز پس از انتشار آگهي نوبت اول خواهد بود). 

9-      محل خريد اسناد ارزيابي: خرید اسناد ارزیابی کیفی صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR امکانپذیر میباشد.

10-  مهلت تحويل اسناد تكميل شده : مطابق تاریخهای مندرج در سامانه ( حداقل 15 روز پس از آخرین مهلت فروش اسناد )

11-  بديهي است متعاقباً دعوتنامه كتبي جهت دريافت مابقي اسناد مناقصه به مناقصه گران حائز شرايط ارسال خواهد شد.

12-  متن آگهی درسایت نیزwww.azarwater.ir   موجوداست.

13-  کلیه مناقصه گران موظفند اسناد ارزیابی کیفی را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR طبق موعد زمانی مندرج در سایت تکمیل و بارگذاری نمایند. بدیهی است مراحل ثبت نام و اخذ امضای الکترونیکی با مراجعه به مراکز دفاتر ثبت نام سامانه در استانها و سایر موارد مورد لزوم سامانه نیز بایستی رعایت گردد.

 

روابط عمومي آب منطقه اي آذربايجان شرقي

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یادداشت