صاحب‌دیوان، پایـگاه خبــری و تحلیلی تاریخ و فـرهنگ ایران

پارس وی دی اس
پنجشنبه, 31 خرداد, 1403

سرمایه گذاری برای احداث مجموعه گردشگری و تفریحی در حاشیه سد وحدت بستان آباد

شركت آب منطقه اي آذربايجان شرقي در نظر دارداز طریق  مزایده ،سرمایه گذاری برای احداث مجموعه گردشگری و تفریحی در حاشیه سد وحدت بستان آباد و فعالیتهای آبزی پروری بصورت اجاره یکساله (( با قابلیت تمدید نوزده  ساله ( دو سال ساخت و 18 سال بهره برداری)) به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط  طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی با شماره مزایده (شماره سیستمی) 5003001186000005 بصورت  الکترونیکی برگزار نماید.

منابع آب محدود است در مصرف آن صرفه جویی کنیم

آگهي مزايده عمومي

الف ) مزايده گزار : شركت آب منطقه اي آذربايجان شرقي

ب) موضوع مزايده : شركت آب منطقه اي آذربايجان شرقي در نظر دارداز طریق  مزایده ،سرمایه گذاری برای احداث مجموعه گردشگری و تفریحی در حاشیه سد وحدت بستان آباد و فعالیتهای آبزی پروری بصورت اجاره یکساله (( با قابلیت تمدید نوزده  ساله ( دو سال ساخت و 18 سال بهره برداری)) به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط  طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی با شماره مزایده (شماره سیستمی) 5003001186000005 بصورت  الکترونیکی برگزار نماید.

ج) نوع و مبلغ تضمين شركت در مزايده:

تضمين شركت در مزايده مبلغ 200،000،000 ریال( دویست میلیون  ریال) مي باشد که باید ضمن درج و بارگذاری تصویر آن در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  اصل آن نیز  بصورت فیزیکی  در پاکت الف (لاک و مهرشده) و به یکی از شكل هاي ذيل تهیه و ارائه گردد.

1- رسيد بانكي واريز نقدی به حساب IR 830100004001116206376803 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت های دولتی آب منطقه ای آذربایجان شرقی.

2- ضمانت نامه بانكي (هر دو مورد به نفع شركت آب منطقه اي آذربايجان شرقي و به نام متقاضي باشد.)

د)  موضوع مزایده فاقد قیمت پایه کارشناسی می باشد

هـ)محل،زمان و مهلت دريافت اسناد، محل تحويل و گشايش پيشنهادها:

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرایط كه داوطلب شركت در مزايده مي باشند باید در سامانه ستاد ایران  ثبت نام نموده و گواهی امضای الکترونیکی (توکن) دریافت نمایند. ثبت نام کنندگان در سامانه مذکور با پرداخت مبلغ 1،000،000 ریال از طریق سامانه(واريز به حساب IR 440100004001116204020890) پس از درج آگهی نوبت دوم به سامانه ستاد ایران مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند(زمان انتشار در سایت از تاریخ 20/3/1403می باشد و مهلت دریافت اسناد مزایده در سامانه ستاد ایران  درج شده است)

  ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی است:

1- برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ، ارائه تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارائه پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده، واریز وجه  و سایر موارد مربوطه از این طریق امکان پذیر می باشد.

2- پیشنهاد می گردد شرکت کنندگان قبل از ارائه پیشنهاد قیمت از موضوع مزایده بازدید نمایند.

3- علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) به دفاتر منتخب پیشخوان دولت در سراسر ایران مراجعه نمایند.(لیست دفاتر منتخب در سامانه ستاد ایران درج شده است).شماره تماس مرکز راهبری و پشتیبانی سامانه:  41934 – 021 می باشد.

4- قیمت پیشنهادی و تضمین شرکت در مزایده باید در سامانه درج و بارگزاری شود. پيشنهادهاي ارائه شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و کلیه اسناد و مدارک شرکت کنندگان در مزایده در ساعت11 صبح روز دوشنبه تاریخ 11/4/1403 در اتاق كميسيون به نشانی تبریز- بلوار29 بهمن- شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی- ساختمان شماره 3  از طریق سامانه گشايش و رسيدگي خواهد شد.تلفن  33382527- 041 و   33382560- 041

5- شركت كنندگان در مزايده علاوه بر تکمیل موارد خواسته شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بايد مدارک ذیل را پس از مهر/ اثرانگشت وامضاء درپاکت های لاک ومهرشده الف و ب قرار داده و همگی پاکات را در يك پاكت نهایی سربسته و لاک و مهر شده گذاشته و بصورت فیزیکی (با ذکر عنوان مزایده ، نام و نام خانوادگي(اشخاص حقیقی) و نام شرکت (اشخاص حقوقی)، نشاني، شماره تلفن) تا ساعت 10 صبح  روز دوشنبه  تاریخ 11/4/1403 به نشانی تبريز –  بلوار 29 بهمن- شركت آب منطقه اي آذربايجان شرقي –  دفتر حراست شركت تحویل نمایند.

الف- اصل تضمین شرکت در مزایده بصورت فیزیکی  و در  داخل یک پاکت سربسته و لاک و مهر شده (پاکت الف) (با ذکر عنوان مزایده ، نام شرکت کننده، شماره تلفن ، پاکت الف). (ضمناً  باید در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نیز درج و بارگذاری شود)

ب-کلیه اسناد شرایط شرکت در مزایده و مدارک خواسته شده بصورت فیزیکی و در داخل یک پاکت سربسته و لاک و مهر شده (پاکت ب) (با ذکر عنوان مزایده ، نام شرکت کننده، شماره تلفن،پاکت ب)

* متن آگهي در سایت های       www.azarwater.ir و     http://iets.mporg.ir  و  www.setadiran.ir      درج شده است.

 

روابط عمومي شرکت آب منطقه اي آذربايجان شرقي

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یادداشت