صاحب‌دیوان، پایـگاه خبــری و تحلیلی تاریخ و فـرهنگ ایران

پارس وی دی اس
جمعه, 1 تیر, 1403

تامین تجهیزات و احداث ارتباطات خط 132 کیلوولت پست ارومیه صنعتی و تامين تجهيزات و احداث ارتباطات خط 132 کيلوولت پست شوراکند

تامین تجهیزات و احداث ارتباطات خط 132 کیلوولت پست ارومیه صنعتی و تامين تجهيزات و احداث ارتباطات خط 132 کيلوولت پست شوراکند

 

« سال مهار تورم و رشد توليد »

آگهي مناقصه عمومي

شرکت برق منطقه­ ی آذربایجان در نظر دارد مناقصه عمومي تامین تجهیزات و احداث ارتباطات خط 132 کیلوولت پست ارومیه صنعتی و تامين تجهيزات و احداث ارتباطات خط 132 کيلوولت پست شوراکند- ارومیه صنعتی را بصورت مناقصه يک مرحله ای توام با ارزيابي کيفي را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بشماره فراخوان 2002001119000084  به آدرس الکترونیکی ir .setadiran. www  برگزار نماید.

مبلغ تضمين شرکت در مناقصه :  20.361.756.500 ريال بحروف (بيست ميليارد و سيصد و شصت و يک ميليون و هفتصدو پنجاه و شش هزار و پانصد ريال) بصورت ضمانتنامه بانكي و يا واريز نقدی بحساب سيبا به شماره  110100004001106407144480 IR نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامي ايران بنام شركت برق منطقه­اي آذربايجان

بهاي فروش اسناد : 200.000 ریال ( دويست هزار ریال)

 

جدول زمانی انجام مناقصه
شروع فروش اسناد از ساعت 8 صبح مورخ   14/11/1402
مهلت دریافت اسناد تا ساعت 19 عصر مورخ  18/11/1402
مهلت بارگذاری پیشنهادات در سامانه ستاد تا ساعت 9 صبح مورخ   13/12/1402
بازگشایی پاکات ساعت 10 صبح مورخ    13/12/1402

 

جهت اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41934-021

جهت اخذ اطلاعات بيشتر به سايتهاي زير مراجعه و یا با شماره تلفن  3228 3107-041 تماس حاصل فرمايند.

www.tavanir.org.ir    www.Iets.mporg.ir    www.azrec.co.ir      www.setadiran.ir

 روابط عمومی شرکت برق منطقه­ اي آذربايجان

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یادداشت