صاحب‌دیوان، پایـگاه خبــری و تحلیلی تاریخ و فـرهنگ ایران

پارس وی دی اس
چهارشنبه, 9 خرداد, 1403

برون سپاری ارائه خدمات بهره برداری

برون سپاری ارائه خدمات بهره برداری

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

موضوع مناقصه: برون سپاری ارائه خدمات بهره برداری

دستگاه مناقصه گزار و آدرس:  شركت توزيع نيروي برق تبريز  واقـع در  تبريز كوي وليعصر ، خيابان نظامي، اول خيابان قطران، شركت توزيع نيروي برق تبريز

مدت زمان اجرا: یکسال شمسی

برآورد اوليه : برابر 149.940.255.478ریال می باشد.

مهلت دريافت اسناد از طريق سامانه ستاد ايران: از تاريخ 27 / 10 / 1402 لغايت 09 / 11 / 1402

مهلت بارگذاري پيشنهادات در سامانه ستاد: پيشنهاد دهندگان مي بايست ضمن بارگذاري اسناد ارزیابی کیفی و کلیه مدارك پاكات الف ، ب و ج در سامانه ستاد تا ساعت 14:00 مورخ 24 / 11 / 1402 ، نسبت به ارسال اصل پاكت الف به صورت لاك و مهر شده ظرف همان مهلت به دبيرخانه اين شركت اقدام نمايند.

تذکر: به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهادهائی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل می شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مبلغ تضمين شركت در مناقصه : برابر 5.949.000.000 ریال بوده و پیشنهادهای فاقد تضمین، تضمین مخدوش، تضمین کمتر از میزان مقرر بلااثر می باشند.

– شرايط خاص براي ورود به ارزيابي كيفي و مناقصه :

ارائه گواهي صلاحیت پیمانکاری در رشته نیرو از سازمان برنامه و بودجه

ارائه گواهي صلاحيت ايمني از اداره تعاون كار و رفاه اجتماعی

ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده

ساعت ، روز و محل افتتاح اسناد ارزیابی کیفی :

ساعت 08:00 مورخ 25 / 11 / 1402 و محل قرائت طبقه ششم (سالن جلسات )

زمان و محل قرائت پاکتهای مناقصه ( الف ، ب و ج ) به شرط کسب حداقل امتیاز لازم ( حداقل 65 ) از ارزیابی کیفی :

ساعت 10:00 مورخ 29 / 11 / 1402 طبقه ششم (سالن جلسات)

كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهادات مناقصه گران و بازگشايي پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج بوده و سایت های زیر جهت اطلاع رسانی اعلام می گردند:

پايگاه اطلاع رساني مناقصات Iets.mporg.ir//: http و سايت معاملات  توانير www.tavanir.org.ir//: http  و سايت توزيع برق تبريزwww.toztab.ir /: http

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یادداشت