صاحب‌دیوان، پایـگاه خبــری و تحلیلی تاریخ و فـرهنگ ایران

پارس وی دی اس
دوشنبه, 1 مرداد, 1403

آگهی مناقصه نگهداری، راهبری، تعمیر، سرویس، تغییر و توسعه تأسیسات دانشگاه تبریز

نگهداری، راهبری، تعمیر، سرویس، تغییر و توسعه تأسیسات دانشگاه تبریز

فراخوان: «نگهداری، راهبری، تعمیر، سرویس، تغییر و توسعه تأسیسات دانشگاه تبریز»

مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی دانشگاه تبریز در نظر دارد فراخوان اجرای «نگهداری، راهبری، تعمیر، سرویس، تغییر و توسعه تأسیسات دانشگاه تبریز» توسط یکی از شرکت‌های دارای صلاحیت پیمانکاری معتبر حداقل رتبه 5 در رشته‌ تأسیسات و تجهیزات بومی استان آذربایجان شرقی با سابقه اجرای قرارداد نگهداری تأسیسات در دانشگاه‌ها یا دستگاه‌های دولتی استان با حداقل 20 نفر کارکنان تحت پوشش در هر قرارداد  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

تاریخ انتشار و دریافت اسناد فراخوان: شرکت‌کنندگان جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 23/11/1402 تا ساعت 19 روز پنج شنبه مورخ 26/11/1402 به سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) مراجعه فرمایند.

_ آخرین‌مهلت ارسال پیشنهادات: ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 07/12/1402

_ زمان بازگشایی پاکت‌ها: بعد از بررسی پاکت‌های الف و ب در صورت عدم مغایرت و صحیح بودن پاکت‌ها، پاکت ج (پیشنهاد قیمت) در ساعت30 : 9 صبح روز سه شنبه 08/12/1402 افتتاح خواهد شد.

زمان بازدید: ساعت10 صبح روز سه شنبه مورخ 01/12/1402

_ میزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ  7.050.000.000  (هفت میلیارد و پنجاه میلیون )ریال به یکی از ‌صور زیر می باشد:

1- واریز نقدی به‌حساب سپرده دانشگاه به شماره‌حساب (شبا)830100004001072206377814 IR نزد بانک مرکزی (قابل واریز از شعب تمامی بانک‌ها)

2- ارائه ضمانت‌نامه بانکی شرکت در مناقصه بنام دانشگاه تبریز از بانک‌های معتبر با مدت اعتبار حداقل ۳ ماهه از تاریخ صدور

شرکت‌کنندگان حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 05/12/1402 فرصت دارند پاکت الف مناقصه را به دبیرخانه مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی دانشگاه به آدرس: تبریز بلوار 29 بهمن ورودی علامه طباطبایی ساختمان ادارات مرکزی طبقه 2 اتاق 303 تحویل نمایند.

توضیحات ضروری:

1- تضمین شرکت در مناقصه تنها زمانی قابل‌قبول خواهد بود که بر اساس شرایط فوق و در پاکت (الف) تسلیم‌ شده باشد. ضمناً استرداد تضمین شرکت در مناقصه نفرات دوم به بعد یک هفته کاری بعد از اعلام نتایج خواهد بود.

2- شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد، ایجاد حق برای شرکت‌کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای دانشگاه نمی‌کند و دانشگاه مجاز است با عنایت به‌صرفه و صلاح خود هریک از پیشنهادها را قبول و یا رد نماید.

3- اسناد مناقصه به‌صورت فایل pdf در سامانه بارگذاری خواهد شد و ضروری است مناقصه گران از کلیه صفحات پرینت گرفته و مطابق با شرایط مناقصه در پاکت پیشنهادات قرار دهند.

4- درج امضا و مهر شرکت توسط نماینده معرفی‌شده در کلیه مراحل مناقصه ضروری است.

5- پرداخت هزینه‌های آگهی روزنامه بر عهده برنده مناقصه است.

6- تلفن تماس جهت پاسخ گوئی به سؤالات: ۳۳۳۹۳۴33 041-33393436 041 امور قراردادها می باشد.

7- هزینه خرید اسناد مناقصه 5.000.000 ریال می باشد که شرکت کنندگان باید تصویر فیش واریزی به حساب شبا 230180000000000504100723  IR  به نام درآمد اختصاصی مدیریت امور فنی نزد بانک تجارت به شناسه پرداخت 04502002903749340 را جزو مدارک پاکت (ب) در سامانه بارگذاری نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یادداشت