صاحب‌دیوان، پایـگاه خبــری و تحلیلی تاریخ و فـرهنگ ایران

پارس وی دی اس
چهارشنبه, 9 خرداد, 1403

آگهی مناقصه عمومی خريد شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي

آگهي مناقصه عمومی خريد شركت آب وفاضلاب استان آذربايجان شرقي – نوبت اول  و دوم

باسمه تعالي

‹‹ آگهي مناقصه عمومی خريد – نوبت اول  و دوم››

شماره های 203،204، 268، 269 و 271 سال 1402

شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي در نظر دارد اقلام به مقدار و مشخصات ذیل به روش مناقصه عمومي :

شماره مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

شماره فراخوان

ردیف

نام و مشخصات کالا

تعداد یا مقدار واحد تضمین شرکت در فرآيند  ارجاع کار(ریال) محل اعتبار
شماره 

2002001403000286

 مورخ 12/10/1402

203

1

دوربین مدار بسته با متعلقات 3 ست 1،145،000،000 غیرعمرانی

2

دوربین طبق مشخصات 150 دستگاه
شماره 

2002001403000287

 مورخ 12/10/1402

204

1

دستگاه سرور 2 عدد 2،250،000،000 عمرانی
شماره 

2002001403000288

 مورخ 12/10/1402

268

1

دستگاه ذخیره ساز EMC  به همراه هارد و سوئیچ 1 عدد 3،750،000،000 عمرانی
شماره 

2002001403000289

 مورخ 12/10/1402

269

1

پرکلرین 150000 کیلوگرم 2،700،000،000 غیرعمرانی
شماره 

2002001403000291

 مورخ 12/10/1402

271

1

لوله پلی اتیلن 200 – 16بار 3500 متر 1،350،000،000 عمرانی

و از طریق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت خریداری نماید . کليه مراحل مناقصه از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir   انجام خواهد شد  . بديهي است شركت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار خواهد بود. هزينه آگهي از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.

مهلت فروش اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت 19 مورخه 23/10/1402

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت 8 صبح مورخه 4/11/1402

زمان و تاریخ بازگشایی پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت 10 صبح مورخه 4/11/1402

  شركت آب وفاضلاب استان آذربايجان شرقي

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یادداشت