صاحب‌دیوان، پایـگاه خبــری و تحلیلی تاریخ و فـرهنگ ایران

پارس وی دی اس
پنجشنبه, 31 خرداد, 1403

آگهی مزایده املاک اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن در نظر دارد تعدادی از املاک تحت مالکیت خود  در سطح استان را از طریق مزایده به شرح ذیل و در قالب شرایط مندرج  در سامانه ستاد واگذار نماید.

اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن در نظر دارد تعدادی از املاک تحت مالکیت خود  در سطح استان را از طریق مزایده به شرح ذیل و در قالب شرایط مندرج  در سامانه ستاد واگذار نماید.

فرآیند مزایدات فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ممکن می باشد ، دریافت اسناد ، پرداخت تضمین ، ارسال اسناد و ارائه پیشنهاد قیمت در بستر سامانه ممکن بوده و برای شرکت در مزایده ملزم به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) می باشند.

دریافت اسناد از سامانه ستاد ایران ( بخش مزایده دستگاه اجرایی) از ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 10/11/1402 تا ساعت 19:00 مورخ 26/11/1402 مقدور خواهد بود  و نهایتاَ ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 09/12/1402 آخرین مهلت امضاء و بارگزاری مدارک و اسناد و درج قیمت در سامانه ستاد می باشد ، همچنین  در صورت پرداخت غیر الکترونیکی تضمین شرکت در مزایده فرصت تحویل پاکت الف به اداره واگذاری اداره کل  در ساختمان ولیعصر ساعت 10:00 مورخ 09/12/1402 می باشد ،  کلیه پیشنهادات واصله ساعت 10:30روز چهارشنبه مورخ 09/12/1402 درسالن کنفرانس اداره کل راه و شهرسازی استان بازگشایی خواهد شد.                                                                               

متقاضیان می توانند در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات بیشتر به اداره کل راه و شهرسازی استان آ. شرقی ( به نشانی : تبریز سربالایی ولیعصر) مراجعه نمایند.

وبسایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران ) www:setadiran.ir –     کد دستگاه مزایده گزار: 91597

پایگاه اینترنتی اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقیhttps:// azarsharghi.mrud.ir

 

تلفن مرکز راهبری و پشتیبانی سامانه ستاد ایران : 1456                

 تلفن مسئول مزایده اداره کل راه و شهرسازی استان : 56 33691051 041 داخلی 105

فروش  نقدی تعداد 16 قطعه زمین با کاربری تجاری در اسکو

شماره مزایده در بخش اموال غیرمنقول سامانه ستاد ایران: 2002091597000024

نشانی : اسکو سایت مسکن مهر

شرایط و نحوه فروش: واگذاری قطعی – پرداخت 100 درصد نقدی ، مبلغ پیشنهادی با مهلت حداکثر 10 روز کاری پس از ابلاغ به برنده

 

ردیف اموال شماره مال موضوع کاربری مساحت

(متر مربع)

بخش پلاک

اصلی

 

پلاک

فرعی

 

قیمت هر متر مربع قیمت کل

ششدانگ (ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مزایده (ریال)
01 2102091597000146 ششدانگ قطعه تفکیکی 23 تجاری 103.41 14 32 20683 32,000,000 3,309,120,000 165,456,000
02 2102091597000147 ششدانگ قطعه تفکیکی 24 تجاری 80 14 32 20684 32,000,000 2,560,000,000 128,000,000
03 2102091597000148 ششدانگ قطعه تفکیکی 25 تجاری 80 14 32 20685 31,000,000 2,480,000,000 124,000,000
04 2102091597000149 ششدانگ قطعه تفکیکی 27 تجاری 89.97 14 32 20687 31,000,000 2,789,070,000 139,453,500
05 2102091597000150 ششدانگ قطعه تفکیکی 28 تجاری 80 14 32 20688 31,000,000 2,480,000,000 124,000,000
06 2102091597000151 ششدانگ قطعه تفکیکی 29 تجاری 80 14 32 20689 31,000,000 2,480,000,000 124,000,000
07 2102091597000152 ششدانگ قطعه تفکیکی 30 تجاری 80 14 32 20690 31,000,000 2,480,000,000 124,000,000
08 2102091597000153 ششدانگ قطعه تفکیکی 31 تجاری 80 14 32 20691 33,000,000 2,640,000,000 132,000,000
09 2102091597000154 ششدانگ قطعه تفکیکی 32 تجاری 124.16 14 32 20692 32,000,000 3,973,120,000 198,656,000
10 2102091597000155 ششدانگ قطعه تفکیکی 55 تجاری 88.37 14 32 20715 31,000,000 2,739,470,000 136,973,500
11 2102091597000156 ششدانگ قطعه تفکیکی 56 تجاری 84 14 32 20716 34,000,000 2,856,000,000 142,800,000
12 2102091597000157 ششدانگ قطعه تفکیکی 57 تجاری 84.68 14 32 20717 36,000,000 3,048,480,000 152,424,000
13 2102091597000158 ششدانگ قطعه تفکیکی 58 تجاری 127.49 14 32 20718 34,000,000 4,334,660,000 216,733,000
14 2102091597000159 ششدانگ قطعه تفکیکی 59 تجاری 100.98 14 32 20719 34,000,000 3,433,320,000 171,666,000
15 2102091597000160 ششدانگ قطعه تفکیکی 62 تجاری 84.68 14 32 20722 34,000,000 2,879,120,000 143,956,000
16 2102091597000161 ششدانگ قطعه تفکیکی 65 تجاری 84.39 14 32 20725 34,000,000 2,869,260,000 143,463,000

 

فروش نقد تعداد 4 باب  از واحدهای خدماتی برج تجارت جهانی (پروژه پردیسان ) واقع در تبریز

شماره مزایده در بخش اموال غیرمنقول سامانه ستاد ایران: 2002091597000025

نشانی : تبریز –کوی وحدت – برج تجارت جهانی

پلاک ثبتی : طبقه 8 تحت پلاک 68803 فرعی از 1 اصلی مفروز و مجزی از 71152 بخش 9 منطقه شرق تبریز

شرایط و نحوه فروش: پرداخت نقدی -مبلغ پیشنهادی با مهلت حداکثر 10 روز کاری پس از ابلاغ به برنده

ردیف

اموال

شماره مال در سامانه ستاد طبقه تیپ مساحت

( متر مربع )

موقعیت

 

قیمت پایه هر متر مربع

(ریال)

قیمت پایه کل ششدانگ

(ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مزایده

(ریال)

17 2102091597000162 8 تیپ 1 117.78 جنوبی- شرقی 1,080,000,000 127,202,400,000 6,360,120,000
18 2102091597000163 8 تیپ 4 118.92 جنوبی – غربی 1,080,000,000 128,433,600,000 6,421,680,000
19 2102091597000164 8 تیپ 7 118.91 شمالی – غربی 1,080,000,000 128,422,800,000 6,421,140,000
20 2102091597000165 8 تیپ 10 117.69 شمالی – شرقی 1,080,000,000 127,105,200,000 6,355,260,000

 

فروش  نقد-اقساط تعداد 8  قطعه زمین با کاربری تجاری در ورزقان

شماره مزایده در بخش اموال غیرمنقول سامانه ستاد ایران: 2002091597000026

                                                             نشانی : ورزقان سایت مسکن مهر

پلاک های ثبتی :39 اصلی از بخش 23 تبریز

شرایط و نحوه فروش: – پرداخت 50 درصد نقد الباقی در اقساط 12 ماهه ، مبلغ پیشنهادی با مهلت حداکثر 10 روز کاری پس از ابلاغ به برنده

ردیف اموال شماره مال کاربری

 

شماره

قطعه

مساحت

(متر مربع)

 

قیمت

یک متر مربع

(ریال)

قیمت کل

ششدانگ

(ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مزایده

(ریال)

نحوه فروش
21 2102091597000166 تجاری 1 40.5 52,000,000 2,106,000,000 105,300,000 نقد اقساط
22 2102091597000167 تجاری 2 40.5 52,000,000 2,106,000,000 105,300,000 نقد اقساط
23 2102091597000168 تجاری 3 40.5 52,000,000 2,106,000,000 105,300,000 نقد اقساط
24 2102091597000169 تجاری 6 32.48 70,000,000 2,273,600,000 113,680,000 نقد اقساط
25 2102091597000170 تجاری 7 39.96 63,000,000 2,517,480,000 125,874,000 نقد اقساط
26 2102091597000171 تجاری 8 40.5 60,000,000 2,430,000,000 121,500,000 نقد اقساط
27 2102091597000172 تجاری 9 40.5 60,000,000 2,430,000,000 121,500,000 نقد اقساط
28 2102091597000173 تجاری 10 40.5 60,000,000 2,430,000,000 121,500,000 نقد اقساط

 

 

فروش  نقد-اقساط تعداد یک قطعه زمین مسکونی در بلوار شهید باکری ( جاده ائل گلی ) خیابان سینا

شماره مزایده در بخش اموال غیرمنقول سامانه ستاد ایران: 2002091597000027

نشانی : تبریز بلوار شهید باکری ( جاده ائل گلی ) خیابان سینا جنب مجتمع آموزشی سما

پلاک های ثبتی :پلاک 15882 فرعی از 11 اصلی بخش 9 تبریز

شرایط و نحوه فروش:  پرداخت 35  درصد نقدی ، الباقی در اقساط 36 ماهه

مبلغ پیشنهادی با مهلت حداکثر 10 روز کاری پس از ابلاغ به برنده

ردیف اموال شماره مال کاربری شماره

قطعه

مساحت

(متر مربع)

 

قیمت

یک متر مربع

(ریال)

قیمت کل

ششدانگ

(ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مزایده

(ریال)

نحوه فروش
29 2102091597000174 مسکونی 1 868 685,000,000 594,580,000,000 20,591,600,000 نقد- اقساط

 

 

فروش  نقد-اقساط تعداد 72 واحد از واحدهای برج قائم اندیشه ( بصورت یکجا) با وضع موجود

شماره مزایده در بخش اموال غیرمنقول سامانه ستاد ایران: 2002091597000028

نشانی : تبریز شهرک اندیشه مجتمع قائم اندیشه

پلاک ثبتی : از پلاک  4311 الی 4344 فرعی از 2 اصلی بخش 10 تبریز

شرایط و نحوه فروش: 35درصد نقدی الباقی در اقساط 36 ماهه

مبلغ پیشنهادی با مهلت حداکثر 10 روز کاری پس از ابلاغ به برنده

 

ردیف اموال شماره مال موضوع کاربری

 

تعداد واحد قیمت کل

ششدانگ

(ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مزایده

(ریال)

نحوه فروش
30 2102091597000175 ساختمان آپارتمان مسکونی 72 410,000,000,000

 

16,900,000,000

 

 

نقد اقساط

توضیحات :

ساختمان در 14 طبقه (12طبقه مسکونی و 2 طبقه پارکینگ و انباری ) و در هر طبقه 6 واحد با زیربنای کل ( خالص و ناخالص ) 5204 متر مربع می باشد.

پروانه ساختمانی برج 72 واحدی اندیشه بصورت مشترک با پروژه 120 واحدی در مجاورت پروژه و برای 192 واحد می باشد که مدت اعتبار آن به پایان رسیده است و پروانه ساختمانی باید برای 192 واحد تمدید گردد.

برنده مزایده در حین اجرای عملیات و پس از اتمام کار ملزم به اخذ پایانکار برای کل مجموعه و تائیدیه ها و مجوز های لازم از مراجع ذیربط می باشد.

همچنین مزایده بر اساس وضع فعلی ساختمان برگزار می گردد و شرکت کنندگان در مزایده با علم و آگاهی از وضعیت موجود اقدام به ارائه قیمت می نمایند.

 

 

فروش  نقدی تعداد یک قطعه زمین مسکونی در کوی ولیعصر تبریز

شماره مزایده در بخش اموال غیرمنقول سامانه ستاد ایران: 2002091597000029

نشانی : تبریز کوی ولیعصر خیابان اوحدی کوچه شهید توحیدی

پلاک های ثبتی :پلاک 86547 فرعی از یک اصلی مفروز و مجزی از 5198 بخش 9 تبریز

شرایط و نحوه فروش:  پرداخت 100درصد نقدی

 مبلغ پیشنهادی با مهلت حداکثر 10 روز کاری پس از ابلاغ به برنده

ردیف اموال شماره مال کاربری شماره

قطعه

مساحت

(متر مربع)

 

قیمت

یک متر مربع

(ریال)

قیمت کل

ششدانگ

(ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مزایده

(ریال)

نحوه فروش
31 2102091597000176 مسکونی 4 454.80 930,000,000.00 422,964,000,000 17,159,280,000 نقدی

 

فروش  نقدی تعداد دو قطعه مسکونی

شماره مزایده در بخش اموال غیرمنقول سامانه ستاد ایران: 2002091597000030

نشانی : اسکو خیابان فرمانداری کوی صفا کوچه بن بست 6 متری حافظ 1 و 2

پلاک های ثبتی :پلاک 7 و 23 فرعی از 1392 اصلی  بخش 14 تبریز

شرایط و نحوه فروش: پرداخت 100 درصد نقدی ، مبلغ پیشنهادی با مهلت حداکثر 10 روز کاری پس از ابلاغ به برنده

 

ردیف اموال شماره مال موضوع شماره

قطعه

مساحت

(متر مربع)

 

قیمت

یک متر مربع

(ریال)

قیمت کل

ششدانگ

(ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مزایده

(ریال)

نحوه فروش
32 2102091597000177 قطعه مسکونی 7 287.5 48,000,000 13,800,000,000 690,000,000 نقدی
33 2102091597000178 قطعه مسکونی 23 240 59,500,000 14,280,000,000 714,000,000 نقدی

 

فروش  نقد تعداد یک قطعه زمین تجاری مسکونی در شهرستان بستان آباد

شماره مزایده در بخش اموال غیرمنقول سامانه ستاد ایران: 2002091597000031

نشانی : بستان آباد خیابان شهید مطهری روبروی پمپ بنزین کیان

پلاک های ثبتی :پلاک 123 از 2668 فرعی از 11 اصلی بخش 18 تبریز

شرایط و نحوه فروش:  پرداخت 100درصدنقدی

مبلغ پیشنهادی با مهلت حداکثر 10 روز کاری پس از ابلاغ به برنده

ردیف اموال شماره مال کاربری شماره

قطعه

مساحت

(متر مربع)

 

قیمت

یک متر مربع

(ریال)

قیمت کل

ششدانگ

(ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مزایده

(ریال)

نحوه فروش
34 2102091597000179 تجاری مسکونی 29 583.43 420,000,000

 

245,040,600,000

 

12,252,030,000

 

نقدی

 

فروش  نقد تعداد یک قطعه زمین مسکونی در تبریز شهرک اندیشه

شماره مزایده در بخش اموال غیرمنقول سامانه ستاد ایران: 2002091597000032

نشانی : تبریز شهرک اندیشه -24متری نیروی هوایی- کوچه بن بست 10متری.

پلاک های ثبتی :پلاک 14466 فرعی از 2 اصلی بخش 10 تبریز

شرایط و نحوه فروش:  پرداخت 100 درصد نقدی

مبلغ پیشنهادی با مهلت حداکثر 10 روز کاری پس از ابلاغ به برنده

ردیف اموال شماره مال کاربری شماره

قطعه

مساحت

(متر مربع)

 

قیمت

یک متر مربع

(ریال)

قیمت کل

ششدانگ

(ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مزایده

(ریال)

نحوه فروش
35 2102091597000180 مسکونی 3 277.20 185,064,935 51,300,000,000 2,565,000,000 نقدی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یادداشت