صاحب‌دیوان، پایـگاه خبــری و تحلیلی تاریخ و فـرهنگ ایران

پارس وی دی اس
جمعه, 1 تیر, 1403

آگهی خرید انواع کلید اتوماتیک اتوریکلوزردار و کنتاکتور

موضوع مناقصه: خرید انواع کلید اتوماتیک اتوریکلوزردار و کنتاکتور به شرح اسناد مناقصه

مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی

موضوع مناقصه: خرید انواع کلید اتوماتیک اتوریکلوزردار و کنتاکتور به شرح اسناد مناقصه

دستگاه مناقصه گزار و آدرس:  شركت توزيع نيروي برق تبريز  واقـع در  تبريز كوي وليعصر، خيابان نظامي، اول خيابان قطران، شركت توزيع نيروي برق تبريز

مدت زمان تحویل: 2 ماه

مهلت دريافت اسناد از طريق سامانه ستاد ايران: از تاريخ 10 / 11 /  1402 لغايت 21 / 11 /  1402

مهلت بارگذاري پيشنهادات در سامانه ستاد: پيشنهاد دهندگان مي بايست ضمن بارگذاري اسناد ارزیابی کیفی و کلیه مدارك پاكات الف ، ب و ج در سامانه ستاد تا ساعت 14:00 مورخ 05 / 12 / 1402 ، نسبت به ارسال اصل پاكت الف به صورت لاك و مهر شده ظرف همان مهلت به دبيرخانه اينشركت اقدام نمايند.

تذکر: به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهادهائی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل می شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مبلغ تضمين شركت در مناقصه : برابر 3.206.425.000 ریال بوده و پیشنهادهای فاقد تضمین، تضمین مخدوش، تضمین کمتر از میزان مقرر بلااثر می باشند.

– شرايط خاص براي ورود به ارزيابي كيفي و مناقصه :

داشتن گواهی مطابقت با استاندارد تولید یا تایپ تست معتبر (از آزمایشگاه‌های معتبر)

ساعت ، تاریخ و محل افتتاح اسناد ارزیابی کیفی :

ساعت  15:00 مورخ 05 / 12 / 1402 طبقه ششم (سالن جلسات )

زمان و محل افتتاح پاکتهای الف و ب به شرط کسب حداقل امتیاز لازم ( حداقل 65 ) از ارزیابی کیفی :

ساعت 10:00 مورخ 09 /  12 /  1402 طبقه ششم (سالن جلسات)

كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهادات مناقصه گران و بازگشايي پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج بوده و سایت های زیر جهت اطلاع رسانی اعلام می گردند:

پايگاه مناقصات کشور Iets.mporg.ir//: http و سايت معاملات شرکت توانیر www.tavanir.org.irو سايت شرکت توزيع برق تبريزwww.toztab.ir 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یادداشت