صاحب‌دیوان، پایـگاه خبــری و تحلیلی تاریخ و فـرهنگ ایران

پارس وی دی اس
پنجشنبه, 31 خرداد, 1403

آگهی بهره برداری، نگهداری و حفاظت سد کلقان چای

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي بهره برداری، نگهداری و حفاظت سد کلقان چای

 رودخانه ها و مسيلها خانه سيل و مجاري طبيعي جريان هستند. با تصرف بستر و حريم ، مسيل را از خانه خويش منحرف و خود و ديگران را در معرض خطرات جاني و مالي جبران ناپذير قرار ندهيم

 

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي

  شركت آب منطقه ‎اي آذربايجان شرقي در نظر دارد پروژه اي با اطلاعات عمومي مشروحه ذيل را از طريق مناقصه به شركت واجد شرايط و صلاحيت دار واگذار نمايد.

1-       كارفرما: شركت آب منطقه اي آذربايجان شرقي

2-       دستگاه نظارت: نماینده منتخب کارفرما

3-       عنوان پروژه: بهره برداری، نگهداری و حفاظت سد کلقان چای

مشخصات كلي پروژه:

ü       حفاظت فیزیکی، بازرسی و نگهداری جسم سد با بکارگیری نیروی انسانی متخصص و ماشین آلات مناسب

ü       تعمیرات و خدمات عمومی مورد نیاز کلیه تجهیزات مکانیکی و الکتریکی سد و تاسیسات وابسته

ü       کنترل سیلاب رودخانه کلقان و ذخیره سازی و رهاسازی آب در مخزن سد، به گونه ای که نیاز پایین دست را پیش بینی و تامین نموده و هیچ گونه خللی در تامین آب پایین دست و حق حیات رودخانه پیش نیاید.

4-       محل اجرا: استان آذربايجان شرقي- شهرستان بستان آباد – روستای کلقان و جغیر – سد کلقان

5-       برآورد هزينة اجراي كار: حدود 67 میلیارد ريال بر اساس فهرست خاص. محل تامین اعتبار از محل اعتبارات جاری بوده و کلیه پرداختها به صورت نقدی می باشد.

6-       مدت اجراي كار: 36 ماه شمسي

7-       رشتة كاري مورد نظر : با توجه به برآورد اولیه و توان نیروگاه، مناقصه گران بایستی  بر اساس مشخصات درج شده در سامانه عوامل نظام فنی و اجرایی کشور (ساجار) دارای ظرفیت خالی از نظر تعداد کار و ظرفیت آزاد ریالی در رشته آب یا گواهینامه صلاحیت بهره برداری، نگهداری و کنترل ایمنی سدها صادره وزارت نیرو باشند.

8-         مهلت خريد اسناد : مطابق تاریخ های مندرج در سامانه و حداقل یک هفته پس از چاپ آگهي نوبت دوم (چاپ آگهی نوبت دوم به فاصله 3 روز پس از انتشار آگهي نوبت اول خواهد بود ). 

9-       محل خريد اسناد ارزيابي: خرید اسناد ارزیابی کیفی صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR امکانپذیر میباشد.

10-   مهلت تحويل اسناد تكميل شده : مطابق تاریخهای مندرج در سامانه ( حداقل 15 روز پس از آخرین مهلت فروش اسناد )

11-   بديهي است متعاقباً دعوتنامه كتبي جهت دريافت مابقي اسناد مناقصه به مناقصه گران حائز شرايط ارسال خواهد شد.

12-   متن آگهی درسایت نیزwww.azarwater.ir   موجوداست.

13-   کلیه مناقصه گران موظفند اسناد ارزیابی کیفی را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR طبق موعد زمانی مندرج در سایت تکمیل و بارگذاری نمایند. بدیهی است مراحل ثبت نام و اخذ امضای الکترونیکی با مراجعه به مراکز دفاتر ثبت نام سامانه در استانها و سایر موارد مورد لزوم سامانه نیز بایستی رعایت گردد.

روابط عمومي آب منطقه‎اي آذربايجان شرقي

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یادداشت