صاحب‌دیوان، پایـگاه خبــری و تحلیلی تاریخ و فـرهنگ ایران

پارس وی دی اس
چهارشنبه, 30 خرداد, 1403

آگهی اعلام حدود بستر و حریم مسیل های ارزیل، خاروانا، کاسین، دوریق واقع در حوزه شهرستان ورزقان

آگهی اعلام حدود بستر و حریم مسیل های ارزیل، خاروانا، کاسین، دوریق واقع در حوزه شهرستان ورزقان

بدینوسیله به اطلاع  کلیه اشخاص ذینفع در مجاورت مسیل­های ارزیل، خاروانا، کاسین، دوریق می رساند که حدود بستر و حریم این مسیلها به شرح جدول زیر، توسط شرکت آب منطقه­ ای آذربایجان شرقی تعیین گردیده است.

آیا می دانید به دلیل بهره برداری های بی رویه کشاورزان از آبهای زیرزمینی وضعیت این منابع استراتژیک در اغلب مناطق استان در شرایط بحرانی قرار گرفته است؟

شرکت آب منطقه ­ای استان آذربایجان شرقی

آگهی اعلام حدود بستر و حریم مسیل های ارزیل، خاروانا، کاسین، دوریق واقع در حوزه شهرستان ورزقان

بدینوسیله به اطلاع  کلیه اشخاص ذینفع در مجاورت مسیل­های ارزیل، خاروانا، کاسین، دوریق می رساند که حدود بستر و حریم این مسیلها به شرح جدول زیر، توسط شرکت آب منطقه­ای آذربایجان شرقی تعیین گردیده است.

نام مسیل مختصات ابتدا مختصات انتها طول(کیلومتر) توضیحات
X Y X Y
ارزیل1 596987 4269143 604927 4269675 9.95 مجاور روستای ارزیل
خاروانا1 601072 4281374 603648 4284502 4.798 داخل شهر خاروانا
خاروانا2 601783 4281516 602288 4283294 2.098 مجاور شهر خاروانا
کاسین 639773 4267484 639738 4265646 2.222 داخل محدوده روستای کاسین
دوریق1-(بخش اول) 643849 4272314 645383 4269018 4.046 مجاور روستای دوریق
دوریق1-(بخش دوم) 646265 4267523 647031 4266214 2.065 مجاور روستای دوریق
دوریق2 (قسمت اول) 648214 4269435 647429 4263793 7.234 مجاور روستای دوریق
دوریق2(فرعی) 647223 4266883 647274 4265215 1.863 مجاور روستای دوریق

 

 

لذا کلیه اشخاص ذینفع می­توانند جهت کسب اطلاع از حدود بستر و حریم تعیین شده از تاریخ انتشاراین اطلاعیه ظرف مدت یک ماه به امور منابع آب شهرستان ورزقان مراجعه و چنانچه اعتراضی داشته باشند، اعتراض خود را به همراه سوابق و مستندات ابرازی، کتباً به امور منابع شهرستان مذکور ارائه و رسید دریافت نمایند تا پس از رسیدگی­های لازم پاسخ قانونی اعلام گردد. بدیهی است در غیر اینصورت و سپری شدن مهلت مذکور، بستر و حریم تعیین شده براساس مقررات، قطعی تلقی گردیده و اعتراضات بعدی مورد قبول نخواهد بود.

شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی

تاریخ چاپ : 1نوبت بلافاصله پس از دریافت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یادداشت