صاحب‌دیوان، پایـگاه خبــری و تحلیلی تاریخ و فـرهنگ ایران

پارس وی دی اس
یکشنبه, 24 تیر, 1403

آگهی اجرای خط انتقال و شبکه فاضلاب مسکن مهر اسکو

اجرای خط انتقال و شبکه فاضلاب مسکن مهر اسکو-1403

« آگهي فراخوان عمومي با ارزيابي کيفي (بصورت  فشرده و یکپارچه) (نوبت اول) »

شماره هاي 43  و 44 و 45   سال 1403

شماره فراخوانهای مندرج در سامانه ستاد ايران

  2003001403000057مورخه 19/4/1403  و  2003001403000058 مورخه 19/4/1403  و2003001403000059 مورخه 19/4/1403   

شركت آب وفاضلاب استان آذربايجان شرقي در نظر دارد عمليات مربوط به مناقصات مندرج در جدول ذيل را به روش مناقصه عمومي  همزمان با ارزيابي کيفي (بصورت فشرده و یکپارچه ) و از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس  www.setad iran.ir  برگزار نمایدلذا از پيمانكاران داراي گواهينامه صلاحيت براي دريافت اسناد با مشخصات ذيل دعوت مي نمايد:

شماره فراخوان
شماره فراخوان سامانه ستاد ایران
موضوع  مناقصه
مبلغ برآورد

اوليه (ريال)

مدت

اجراي كار

دستگاه نظارت محل اعتبار رشته

وگروه

پيمانكار

مبلغ تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار(ريال)
43 2003001403000057 اجرای خط انتقال و شبکه فاضلاب مسکن مهر اسکو-1403 255026855109 25 ماه حوزه معاونت بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت آب و فاضلاب آذربایجانشرقی عمرانی آب 12751342755
44 2003001403000058 اجرای شبکه فاضلاب سایتهای 1314 و چشمه و مناطق متفرقه شهر جدید سهند 158458786785 12 ماه حوزه معاونت بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت آب و فاضلاب آذربایجانشرقی عمرانی آب 7922939339
45 2003001403000059 اجرای شبکه فاضلاب پروژه های ائل آی –شمس-آوین ومناطق متفرقه شهر جدید سهند 148127128454 12 ماه حوزه معاونت بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت آب و فاضلاب آذربایجانشرقی عمرانی آب 7406356422

كارفرما: شركت آب وفاضلاب استان آذربايجان شرقي

لازم به ذکر است که هزينه آگهي مناقصه بعهده برنده مناقصه مي باشد  . آدرس سايت اينترنت :‌ www.abfaazarbaijan.ir

مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 19 مورخه 2/5/1403

مهلت ارسال پاسخ به اسناد و ارسال پیشنهادات :تا ساعت 8 صبح مورخه 14/5/1403

زمان بازگشایی پیشنهادات: ساعت 10 صبح مورخه 14/5/1403


باسمه تعالي

« آگهي فراخوان عمومي با ارزيابي کيفي (بصورت  فشرده و یکپارچه) (نوبت اول) »

شماره هاي 43  و 44 و 45   سال 1403

شماره فراخوانهای مندرج در سامانه ستاد ايران

  2003001403000057مورخه 19/4/1403  و  2003001403000058 مورخه 19/4/1403  و2003001403000059 مورخه 19/4/1403   

شركت آب وفاضلاب استان آذربايجان شرقي در نظر دارد عمليات مربوط به مناقصات مندرج در جدول ذيل را به روش مناقصه عمومي  همزمان با ارزيابي کيفي (بصورت فشرده و یکپارچه ) و از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس  www.setad iran.ir  برگزار نمایدلذا از پيمانكاران داراي گواهينامه صلاحيت براي دريافت اسناد با مشخصات ذيل دعوت مي نمايد:

شماره فراخوان
شماره فراخوان سامانه ستاد ایران
موضوع  مناقصه
مبلغ برآورد

اوليه (ريال)

مدت

اجراي كار

دستگاه نظارت محل اعتبار رشته

وگروه

پيمانكار

مبلغ تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار(ريال)
43 2003001403000057 اجرای خط انتقال و شبکه فاضلاب مسکن مهر اسکو-1403 255026855109 25 ماه حوزه معاونت بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت آب و فاضلاب آذربایجانشرقی عمرانی آب 12751342755
44 2003001403000058 اجرای شبکه فاضلاب سایتهای 1314 و چشمه و مناطق متفرقه شهر جدید سهند 158458786785 12 ماه حوزه معاونت بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت آب و فاضلاب آذربایجانشرقی عمرانی آب 7922939339
45 2003001403000059 اجرای شبکه فاضلاب پروژه های ائل آی –شمس-آوین ومناطق متفرقه شهر جدید سهند 148127128454 12 ماه حوزه معاونت بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت آب و فاضلاب آذربایجانشرقی عمرانی آب 7406356422

كارفرما: شركت آب وفاضلاب استان آذربايجان شرقي

لازم به ذکر است که هزينه آگهي مناقصه بعهده برنده مناقصه مي باشد  . آدرس سايت اينترنت :‌ www.abfaazarbaijan.ir

مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 19 مورخه 2/5/1403

مهلت ارسال پاسخ به اسناد و ارسال پیشنهادات :تا ساعت 8 صبح مورخه 14/5/1403

زمان بازگشایی پیشنهادات: ساعت 10 صبح مورخه 14/5/1403

شركت آب وفاضلاب استان آذربايجان شرقي
   

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یادداشت