صاحب‌دیوان، پایـگاه خبــری و تحلیلی تاریخ و فـرهنگ ایران

پارس وی دی اس
چهارشنبه, 9 خرداد, 1403

آگهی ابلاغ اوراق مالیاتی

دین‌وسیله اوراق مالیاتی به شرح زیر ابلاغ می‌گردد. مقتضی است مودیان محترم رأس ساعت و تاریخ تعیین شده به نشانی: تبریز، میدان شهدا، اداره کل امور مالیاتی استان، ورودی 4، طبقه همکف، هیأت حل اختلاف مالیاتی مراجعه فرمایند.

آگهی ابلاغ اوراق مالیاتی

در اجرای مقررات ماده 208 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحات بعدی بدین‌وسیله اوراق مالیاتی به شرح زیر ابلاغ می‌گردد. مقتضی است مودیان محترم رأس ساعت و تاریخ تعیین شده به نشانی: تبریز، میدان شهدا، اداره کل امور مالیاتی استان، ورودی 4، طبقه همکف، هیأت حل اختلاف مالیاتی مراجعه فرمایند.

ردیف کلاسه نام مودی شماره و تاریخ  برگ نوع برگ مبلغ مالیات (ريال) عملکرد منبع مالیاتی مهلت مراجعه
1 1315 نادر علیزاده شیخ احمدلو 02020355338- 02/10/1402 دعوت به هیأت 13186761 1398 مشاغل 09:00 -30/10/1402
2 1315 ناصر علیزاده شیخ احمدلو 02020355338- 02/10/1402 دعوت به هیأت 13186761 1398 مشاغل 09:00 -30/10/1402
3 1315 صابر علیزاده شیخ احمدلو 02020355338- 02/10/1402 دعوت به هیأت 13186877 1398 مشاغل 09:00 -30/10/1402
4 217 بهرام سلک غفاری 02020087522- 02/10/1402 دعوت به هیأت 21578400 1397 مشاغل 09:00 -30/10/1402
5 1864 محمد خدائی استیار 02020124660- 02/10/1402 دعوت به هیأت 44064000 1399 مشاغل 09:00 -26/10/1402
6 001/80 حامد هاتفی حسن کهل 02020047640- 14/09/1402 دعوت به هیأت 11988000 1396 مشاغل 09:00 -23/10/1402
7 2/1016 اصغر دهقان نهند 020131282- 27/09/1402 دعوت به هیأت 37762200 1399 مشاغل 09:00 -25/10/1402
8 1053 اکبر پاشازاده قراغلی 020138001- 29/09/1402 دعوت به هیأت 44055900 1399 مشاغل 09:00 -26/10/1402
9 235 غلامرضا نجفی القلندیس 02020060266- 30/09/1402 دعوت به هیأت 44541414 1398 مشاغل 09:00 -26/10/1402
10 1580 مسعود محمدلو 02020353908- 29/09/1402 دعوت به هیأت 46656000 1399 مشاغل 09:00 -26/10/1402
11 1/1373 بهزاد محمدپور اصل خلجان 020118344- 30/09/1402 دعوت به هیأت 19780200 1399 مشاغل 09:00 -27/10/1402
12 1/325 یونس امیدپور قزل دیزج 020124251- 30/09/1402 دعوت به هیأت 46753200 1399 مشاغل 09:00 -27/10/1402
13 001/569 یداله ستاری کندرود 02020057688-  23/09/1402 دعوت به هیأت 35،651،813 1400 مشاغل 09:00 -23/10/1402
14 116 حبیب جوادی 02020060574 – 21/09/1402 دعوت به هیأت 31،768،200 1400 مشاغل 09:00 -24/10/1402
15 002/237 نگار فروقی آبادی 02020349933 – 25/09/1402 دعوت به هیأت 133،446،520 1396 مشاغل 09:00 -25/10/1402
16 617 قربان باقری کندرود 02020092867 – 27/09/1402 دعوت به هیأت 35،964،000 1399 مشاغل 09:00 -25/10/1402
17 1767 داود پناهی پور کندرود 02020093404 – 29/09/1402 دعوت به هیأت 46،573،380 1399 مشاغل 09:00 -26/10/1402
18 022/473 مهدی عمادپور 02020049399 – 12/09/1402 دعوت به هیأت 21،578،400 1396 مشاغل 09:00 -30/10/1402
19 004/410 وحید حامد زارع 02020137019 – 11/09/1402 دعوت به هیأت 21،578،400 1399 مشاغل 09:00 -30/10/1402
20 1422 آقاویردی  فتح اله زاده 02020128244- 28/09/1402 دعوت به هیأت 040/920/39 1399 مشاغل 09:00 -25/10/1402
21 257 حسین رحیم زاده بخشی تبریزی 02020351893- 27/09/1402 دعوت به هیأت 200/762/37 1399 مشاغل 09:00 -25/10/1402
22 1694 علیرضا واحدی سرند 100000191200555- 27/09/1402 دعوت به هیأت 200/762/37 1399 مشاغل 09:00 -25/10/1402
23 726 امیر دلیر 02020065989- 02/10/1402 دعوت به هیأت 750/208/41 1400 مشاغل 09:00 -25/10/1402
24 1595 آیدین زارع رواسان 02020090529- 25/08/1402 دعوت به هیأت 360/631/8 1397 مشاغل 09:00 -25/10/1402
25 59 صمد پور فرج رواسجانی 02020135194- 25/08/1402 دعوت به هیأت 700/266/33 1399 مشاغل 09:00 -25/10/1402

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یادداشت