صاحب‌دیوان، پایـگاه خبــری و تحلیلی تاریخ و فـرهنگ ایران

پارس وی دی اس
چهارشنبه, 30 خرداد, 1403

آگهی ابلاغ اوراق مالیاتی

بدین‌وسیله اوراق مالیاتی به شرح زیر ابلاغ می‌گردد. مقتضی است مودیان ردیف‌های 1 الی 29 رأس ساعت و تاریخ تعیین شده به نشانی: تبریز، میدان شهدا، اداره کل امور مالیاتی استان مراجعه نمایند.

آگهی ابلاغ اوراق مالیاتی

در اجرای مقررات ماده 208 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحات بعدی بدین‌وسیله اوراق مالیاتی به شرح زیر ابلاغ می‌گردد. مقتضی است مودیان ردیف‌های 1 الی 29 رأس ساعت و تاریخ تعیین شده به نشانی: تبریز، میدان شهدا، اداره کل امور مالیاتی استان، ورودی 4، طبقه همکف، هیأت حل اختلاف مالیاتی، مودیان ردیف‌های‌ 30 الی 34 ظرف مهلت مقرر به ورودی 3، طبقه همکف، اتاق 134، واحد مالیاتی 133214 مراجعه فرمایند.

ردیف کلاسه نام مودی شماره و تاریخ  برگ نوع برگ مبلغ مالیات (ريال) عملکرد منبع مالیاتی مهلت مراجعه
1 1427 توحید علیزاده اذری فام 92403- 16/09/1402 دعوت به هیأت 690/290/441/2 1400 مشاغل 09:00 -19/10/1402
2 53600137 مجتبی خادم حقیقی 22/09/1402 -02020139671 دعوت به هیأت 32،400،000 1399 مشاغل 09:00 -24/10/1402
3 006/5460150 فریبا زرگری مقدم 21/09/1402- 100000190088398 دعوت به هیأت 31،468،500 1396 مشاغل 09:00 -24/10/1402
4 5360191 سجاد خرمی 23/09/1402 -02020350023 دعوت به هیأت 18،701،280 1395 مشاغل 09:00 -23/10/1402
5 5679819066 جبرائیل رستمی 06/09/1402 -02020338578 دعوت به هیأت 20،285،134 1400 مشاغل 09:00 -30/10/1402
6 2406 میرکریم میررضائی 15/09/1402 -02020058316 دعوت به هیأت 9،350،640 1395 مشاغل 09:00 -30/10/1402
7 002/536036 علی عبدی شاملو 29/09/1402 -02020353439 دعوت به هیأت 43،739،717 1400 مشاغل 09:00 -26/10/1402
8 5360160 جلال زیباساز طالبی 29/09/1402 -02020353446 دعوت به هیأت 43،756،200 1398 مشاغل 09:00 -26/10/1402
9 2455/000 فرش اسلامی 349255-1402/09/22 دعوت به هیأت 32.367.600 1397 مشاغل 09:00 -24/10/1402
10 1823/000 سید حسن موحد القلندیس 4902-1402/09/25 دعوت به هیأت 33.254.712 1396 مشاغل 09:00 -25/10/1402
11 2842/000 پیمان جهانی 54654-1402/09/16 دعوت به هیأت 12.021.652 1396 مشاغل 09:00 -23/10/1402
12 3280/000 امیر وثوق خلجانی 109399-1402/09/22 دعوت به هیأت 32.627.663 1400 مشاغل 09:00 -23/10/1402
13 2411/000 داود فتحی پور 4484-1402/09/20 دعوت به هیأت 30.391.112 1396 مشاغل 09:00 -24/10/1402
14 1735/000 رضا یوسف صادقزاده 46707-1402/08/28 دعوت به هیأت 8.743.748 1396 مشاغل 09:00 -23/10/1402
15 1942/000 احد زمانی آمقانی 338188-1402/08/22 دعوت به هیأت 11.598.390 1396 مشاغل 09:00 -23/10/1402
16 1220/000 علیرضا رستمی 343411-1402/09/14 دعوت به هیأت 11.688.300 1398 مشاغل 09:00 -23/10/1402
17 3296/000 حسن صادق بقالیان 123069-1402/09/14 دعوت به هیأت 11.688.300 1399 مشاغل 09:00 -23/10/1402
18 1520 صمد حسین زاده 02020353900- 29/09/1402 دعوت به هیأت 41958000 1399 مشاغل 09:00 -26/10/1402
19 1436 ارتباط کاوش الوند مهر 86895- 05/09/1402 دعوت به هیأت 120.000.000 1396 اشخاص حقوقی 09:00 -01/11/1402
20 53700106 مهدی یاقوتی 02020056126 -14/09/1402 دعوت به هیأت 11.988.000 1396 مشاغل 09:00 -23/10/1402
21 001/53802172 رضا باباپور 02020329484 -28/08/1402 دعوت به هیأت 8.991.000 1396 مشاغل 09:00 -23/10/1402
22 53802093 صاحبعلی آقازاده برمس 02020327691 -25/08/1402 دعوت به هیأت 4.783.212 1395 مشاغل 09:00 -23/10/1402
23 5380331 مجید وطن پرست 02020125687 -25/08/1402 دعوت به هیأت 4.860.000 1399 مشاغل 09:00 -23/10/1402
24 53801774 معصومه فرعیان 02020086234 -25/08/1402 دعوت به هیأت 5.244.750 1396 مشاغل 09:00 -23/10/1402
25 13600806510001 صدیقه بشیول 02020154859 -06/09/1402 دعوت به هیأت 20.246.073 1400 مشاغل 09:00 -30/10/1402
26 53802809 مقصود ساعدی هفدران 02020163006 -25/09/1402 دعوت به هیأت 33.079.388 1400 مشاغل 09:00 -25/10/1402
27 13781269980002 صابر اسدی 02020250975 -25/09/1402 دعوت به هیأت 36.863.100 1396 مشاغل 09:00 -25/10/1402
28 5370209 یونس حیدرزاده 89636 -10/09/1402 دعوت به هیأت 10.519.470 1394 مشاغل 09:00 -17/10/1402
29 5370209 یونس حیدرزاده 89636 -10/09/1402 دعوت به هیأت 11.688.300 1395 مشاغل 09:00 -17/10/1402
30 350802 اسماعیل قصاب صاحب کار 71842 -06/08/1402 رأی هیأت بدوی 157810570 1393 مشاغل 20 روز
31 350802 اسماعیل قصاب صاحب کار 71844 -06/08/1402 رأی هیأت بدوی 38974030 1394 مشاغل 20 روز
32 350802 اسماعیل قصاب صاحب کار 71845 -06/08/1402 رأی هیأت بدوی 26853120 1395 مشاغل 20 روز
33 004/6601337 سیدجلیل مرتضوی 71805 -06/08/1402 رأی هیأت بدوی 74120580 1395 مشاغل 20 روز
34 35075 پونه اصغرپوروند آبادی 71882 -06/08/1402 رأی هیأت بدوی 8390100 1389 مشاغل 20 روز

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یادداشت