صاحب‌دیوان، پایـگاه خبــری و تحلیلی تاریخ و فـرهنگ ایران

پارس وی دی اس
جمعه, 1 تیر, 1403

آگهي مناقصه عمومی خريد سوپر هواده تربو لیفت-دستگاه کلرزنی شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي

شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي در نظر دارد مناقصه عمومی خريد سوپر هواده تربو لیفت-دستگاه کلرزنی برگزار نماید.

‹‹ آگهي مناقصه عمومی خريد – نوبت اول ودوم››

شماره های 281 و 285 سال 1402

شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي در نظر دارد اقلام به مقدار و مشخصات ذیل به روش مناقصه عمومي :

شماره مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

شماره فراخوان

ردیف

نام و مشخصات کالا

تعداد یا مقدار واحد تضمین شرکت در فرآيند  ارجاع کار(ریال) محل اعتبار
شماره 

2002001403000306

 مورخ 2/11/1402

281

1

سوپر هواده تربو لیفت 201 دستگاه 1،250،000،000 غیرعمرانی
شماره 

2002001403000308

 مورخ 2/11/1402

285

1

دستگاه کلرزنی 77 دستگاه 2،950،000،000 عمرانی

و از طریق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت خریداری نماید . کليه مراحل مناقصه از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir   انجام خواهد شد  . بديهي است شركت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار خواهد بود. هزينه آگهي از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.

مهلت فروش اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت 19 مورخه 15/11/1402

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت 8 صبح مورخه 29/11/1402

زمان و تاریخ بازگشایی پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت 10 صبح مورخه 29/11/1402

  شركت آب وفاضلاب استان آذربايجان شرقي

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یادداشت