صاحب‌دیوان، پایـگاه خبــری و تحلیلی تاریخ و فـرهنگ ایران

پارس وی دی اس
جمعه, 31 فروردین, 1403

آگهي مناقصه عمومی خريد دستگاه کلرزنی شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي

آگهي مناقصه عمومی خريد دستگاه کلرزنی شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي

‹‹ آگهي مناقصه عمومی خريد – نوبت اول ودوم››

شماره های 300 ، 302 و 303 سال 1402

شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي در نظر دارد اقلام به مقدار و مشخصات ذیل به روش مناقصه عمومي :

شماره مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شماره فراخوان ردیف نام و مشخصات کالا تعداد یا مقدار واحد تضمین شرکت در فرآيند  ارجاع کار(ریال) محل اعتبار
شماره 

2002001403000325

 مورخ 7/12/1402

300

1

دستگاه کلرزنی 77 دستگاه 2،950،000،000 عمرانی
شماره 

2002001403000327

 مورخ 7/12/1402

302

1

پرکلرین 150000 کیلوگرم 2،700،000،000 غیرعمرانی
شماره 

2002001403000328

 مورخ 7/12/1402

303

1

دستگاه تصفیه خانه آب طبق مشخصات 2 دستگاه 7،650،000،000 غیرعمرانی

و از طریق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت خریداری نماید . کليه مراحل مناقصه از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir   انجام خواهد شد  . بديهي است شركت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار خواهد بود. هزينه آگهي از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.

مهلت فروش اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت 19 مورخه 14/12/1402

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت 8 صبح مورخه 26/12/1402

زمان و تاریخ بازگشایی پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت 10 صبح مورخه 26/12/1402

  شركت آب وفاضلاب استان آذربايجان شرقي

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یادداشت