سبد خرید
0
هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
بخشايش
مراسم شبیه خوانی در میدان شبیه خوانی موسوم به شبه میدانی (میدان شبیه خوانی) كه در بیرون از روستا قرار دارد، برگزار می شود. این میدان كه توسط اهالی به شكل زیبایی ساخته شده، در دره ای قرار دارد كه ...
توسط
تومان