یادداشت

گفتگو

گزارش

معرفی کتاب

مجموعة اشعار شاعر بزرگ معاصر و ترانه‌سراي ملي زنده‌ياد جواد آذر

مجموعة اشعار شاعر بزرگ معاصر و ترانه‌سراي ملي زنده‌ياد جواد آذر (1381 هامبورگ ـ 1310تبريز) مشتمل بر غزل‌ها، قصائد، ترانه‌ها و سرودها،‌ چارپاره‌ها،‌آلبوم عكس، مقالات دوستان شاعر دربارة او،‌اشعار اخوانيه در تجليل مقام ادبي آذر در 830 صفحه به همراه يك آلبوم صوتي حاوي صداي شاعر و سخنراني محمدرضا شجريان در تكريم آذر و همچنين قطعاتي از اجراي ترانه‌هاي سرودة آذر توسط خوانندگان معنون مانند شجريان، ناظري، افتخاري طي دو لوح فشرده براي نخستين بار توسط انتشارات ايز منتشر شد.
اين اثر به اهتمام جناب آقای دکتر اصغر فردي و با مقدمه‌اي مقصل به همين قلم گردآوري شده است.

اين كتاب را مي‌توان طي تماس با واحد پخش انتشارات ايز با شمارة 2409 900 0919 سفارش و تهيه كرد.

معرفی کتاب

جدیدترین مطالب صاحب دیوان