یادداشت

گفتگو

گزارش

فرهنگ و هنر

مجوز انتشار روزنامه تجدد با امضای شیخ محمد خیابانی

 اين روزنامه در تبريز به مديري شيخ محمد خياباني تأسيس و ظاهراً شمارة اول آن در جمادي‌الآخر 1335ق منتشر شد و انتشار آن تا قتل خياباني (1338ق)، به طور هفتگي و با چاپ سربي ادامه يافت. مرحوم تربيت در اثر خود «دانشمندان آذربايجان» مدير اين روزنامه را ابوالقاسم فيوضات و شيخ محمد خياباني ذكر مي‌كند. محمدعلي بامداد نيز تاريخ تأسيس روزنامه را 1337ق مي‌داند. اين روزنامه به منظور تنوير افكار و ترويج مسلك و مرام كميتة انجمن ايالتي منتشر مي‌شد و ارگان اين فرقه بود. ميرزا تقي‌خان رفعت (مدير مجلة آزاديستان) سردبيري آن را به عهده داشت و از نويسندگان آن بود.سلسله مقالات «آزادي‌ها» به قلم او در اين روزنامه به چاپ مي‌رسيد.(منبع دانشنامه ایران زمین)

 

 

 

اسناد از آرشیو اختصاصی دکتر فرامرز خیابانی اصل نوه شهید محمد خیابانی

معرفی کتاب

جدیدترین مطالب صاحب دیوان